برگزاری دوره تخصصی «دینامیک علّی مغز» توسط آستان مطهر عباسی با شرکت شانزده دانشگاه

آستان مطهر عباسی در راستای انتقال تجربه های علمی دانشگاه های جهان، دوره‌ ای را با موضوع «نظریه دینامیک علّی مغز» با شرکت شانزده دانشگاه برگزار کرده است.
این دوره در چارچوب سلسله دوره های تخصصی که با هدف انتقال دستاوردهای علمی از دانشگاههای جهانی و تحقق نوعی ارتباط و تبادل تجارب توسط آستان مطهر عباسی برگزار می شود، برپا گشته است.
هدف از این دوره، برقراری نوعی ارتباط علمی میان آستان مطهر عباسی و نهادهای علمی و آکادمیک و گشودن چشم اندازهای جدیدی برای گسترش اقدامات علمی و انتقال آخرین نتایج حاصل شده در سطح جهانی در زمینه های مختلف علمی بوده است.
این دوره در سالن مجتمع امام هادی (علیه السلام) وابسته به آستان مطهر عباسی با شرکت چهل و پنج متخصص از شانزده دانشگاه با تخصصهای مختلف برگزار شده است و تا هشت روز ادامه می یابد.
این دوره توسط دکتر شامل هادی محسن، نماینده آستان مطهر عباسی در آمریکا و عضو هیات علمی در دانشگاه اوکلند آمریکا تدریس می شود.
دستور کار این دوره شامل بیان مقدمه ای درباره برنامه های عصبی مغز و نحوه اجرای این برنامه ها خواهد بود و این بخشی از پژوهشها و تحقیقاتی است که توسط نخبگانی از استادان آمریکایی از جمله دکتر شامل هادی محسن انجام شده است. همچنین روشهای ایجاد یک نسل هوشمند در سطح جهانی ارائه می گردد و طی آن، چگونگی تبدیل دستور عصبی به گردش خون و نقاط مغز و روابط آن با مکانیزم عملکرد سیگنالهای فرستنده و تحلیل وضعیت روحی و عصبی و راهکارهای علم نوین در بررسی دینامیک مغز و شبیه سازی سفر مغز و دستورات عصبی شامل جمع آوری و یکپارچه سازی و برنامه ‌دادن به داده ها بر اساس نظامی مشخص تشریح می‌ گردد که این نظام با دقت بسیار بالا کار می کند و زنجیره ای از کارکردهای هوشمند در زمانی بسیار کوتاه از آن حاصل می‌ گردد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: