Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü’nün projelerinden: Doğru namaz kıraatını öğretme projesi…

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kur’ân-i Kerîm Enstitüsü’nün birbirinden farklı çok sayıda projesi bulunuyor. Allah-u Teâlâ’nın Aziz Kitabı Kur’ân-i Kerîm’in Kültürünü toplumun tüm seviyeden insanların nezdinde derinlere ve köklerine işleme hedefi üzerine kurulu olan bu projelerden biri de doğru Kur’ân-i Kerîm kıraatı öğretme projesidir. Ziyaret münasebetlerinde ve özellikle de Erbain, Muharrem-i Haram ya da Şaban ayı ortası gibi özel ziyaretin yaşandığı günlerde Mukaddes Kerbelâ’ya götüren yollarda başlayan bu proje; diğer günlerde de Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Ana Avlusunda düzenleniyor. Bu projede ziyaretçiye namazda çok okunan Kur’ân-i Kerîm surelerini doğru bir biçimde nasıl okunacağı öğretiliyor.

Bilindiği üzere namaz dinin direğidir; eğer kabul olunursa gerisi kabul olunur. Reddedilirse gerisi de reddolunur. Bu yüzden de namazın doğru bir şekilde kılınabilmesi için Fatiha Sûresinden İhlas Sûresine ve Kevser Sûresine kadar farz namazlarda ve müstehap namazlarda okunan Sûrelere odaklanılıyor. Çünkü bu sureleri nasıl okuyacağını bilmeyen ya da yanlış okuyan ziyaretçiler bulunuyor.

Bu durum biraz garip gelebilir. Öncelikle şunu açıklayalım: Kur’ân-i Kerîm Arapçası fasih olarak bilinen asıl Arapça dilindedir; ancak Irak halkı kendi özel Arapça lehçesini konuşuyor. Arapça konuşulan ülkelerin her birinin kendi lehçesi ya da ağzı bulunuyor ve bunlar bazen Fasih Arapça ile yerel Arapça arasında çok fark içerebiliyor. Buna İstanbul Türkçesi ile Azeri Türkçesi veya Özbek Türkçesi arasındaki farkı örnek olarak verebiliriz. Okullarda düzgün eğitim almamış ya da (devrik Saddam dikta rejiminde olduğu gibi) eğitim görmekten mahrum bırakılmış ziyaretçiler bu yüzden de Fasih Arapça kıraatte sorun yaşıyor. Namazda okunması gereken Kur’ân-i Kerîm surelerini okumakta zorlanabiliyor ya da yanlış okuyabiliyor. Proje de namazın en önemli rükünlerinden (olmazsa olmazlarından) biri olan kıraati doğru gerçekleştirebilmeleri ve namazda kıraat açısından sıkıntıya düşmemesi için ziyaretçiye yardım olmayı hedefliyor. Projede ayrıca namazın farz zikirleri de öğretiliyor.

Proje Enstitü’nün seçkin kurrası tarafından yönetiliyor. Proje kapsamında öğretim yapılırken özel bir broşürden yardım alınıyor. Bu broşürde bir yanda halkının genelinin Sûrelerde ve zikirlerde yanlış okumakta olduğu şekle dair harekeler ve harflerin çıkış yerleri; öteki yanda da doğrusu yazıyor. Ziyaretçi geliyor ve namazda okuduklarını okuyor. Proje kapsamında eğitim veren Karî de ziyaretçi bitirdikten sonra yanlış okuduğu yerleri söyleyip doğrusunu öğretiyor.

Proje ziyaretçilerin büyük ve yoğun ilgisine sahne oluyor. Çünkü kolay, akıcı ve ziyaretçinin aynı yanlışa düşmemesini sağlayan gerçek örneklerle desteklenmiş bir yöntem ile öğretim yapılıyor.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: