Irak ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü on yıl boyunca sunduğu kesintisiz hizmette işte bunları gerçekleştirdi

Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Irak ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü Başkanı Hacı Riyaz Nimet Selmân kurulduğu tarihten bu yana geçen on yıl boyunca bölümün gerçekleştirdiği başarıları paylaştı. Irak ve İslam Âleminde Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü’nün onuncu kuruluş yıldönümü münasebetiyle 21 Temmuz 2018 (7 Zilkâde 1439) Cumartesi günü öğleden sonra Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Hz.İmam Hasan (O’na selâm olsun) Konferans Salonu’nda düzenlenen törende Hacı Riyaz Nimet Selmân bir konuşma yaptı. Konuşmanın en ön plana çıkan noktaları şöyle:

“İlki: Bölüm olağanüstü çaba harcayarak Irak’ın eyaletlerinin çoğunun kaza ve nahiyelerinde yaklaşık 160 temsilcilik kurduk. Bu temsilciliklerdeki temsilcilerin adları doğrudan seçim yoluyla ve bölüm iç tüzüğüne göre yapılmıştır. Bu temsilcilikler Huseynî Matem Alayları sahiplerinin sırtındaki mali yüklerin azaltılmasına ve idari ya da organizasyona yönelik başvurularda kaybedecekleri eforun daha aza indirgenmesine katkıda bulunmuş; aynı zamanda; her bir eyalette Huseynî ayinler ve matem alayları için Huseynî ayinlerin idari olarak düzenlenmesi ve yerel hükümet ile koordinasyon sağlamayı uhdesine alacak bir otorite var ederek beklentileri gerçekleştirmiştir. Her bir temsilcilik de Huseynî Ayinler’in yönetimini yapmak ve organizasyonunu idare etmek üzere yetkilendirilmiştir.”

“İkincisi: Tüm temsilcilik ve birim sorumlularının yönelimlerinin kutuplaşmadan, gruplaşmadan, partileşmeden ve siyasetten uzak Huseynî çerçevede birleştirilmesi ve Yüce Dini Merceiyet’in yaklaşım ve çizgisine tamı tamamına bağlı kalmak.”

“Üçüncüsü: Bölüm; milyonların katıldığı büyük ziyaretler de dahil olmak üzere muhtelif dini münasebetlere katılan tüm Huseynî Matem Alayları ve Hizmet Gruplarını hizmet grubu ya da matem alayı olarak tasnif etmiştir. Bünyemizde kayıtlı olan Irak içinden ve dışından Huseynî matem alayları ve hizmet gruplarının sayısı 29 bini aşmış durumdadır.”

“Dördüncüsü: Bölüm Huseynî matem alayları ve hizmet gruplarını kifai müdafaa fetvasına icabet etmeye teşvik konusunda rol oynamıştır. Bunu da savaş gayretlerine destek sağlayarak, gönüllü merkezleri açarak, muhtelif cephelerdeki savaşçılara maddi manevi destek sunarak ve sığınmacı ailelere yardım ve destek sunarak gerçekleştirmiştir.”

“Beşincisi: Bölüm Huseynî ayinlere dışarıdan dahil olan uygulamaların budanmasına ve bunlara ket vurulmasına katkı sağlamıştır.”

“Altıncısı:Böllümümüz modenr Huseynî medya devrimine katkı sağlamış ve Huseynî ayinleri dünyaya aktarmayı başarmıştır.Uydu kanallarından Kerbelâ TV kanalı ve (internet sitelerinden) Uluslararası El-Kefîl Ağı gerek programları ile gerekse de haberleri ile olsun başı çekmiş ve tüm Huseynî minberleri kapsayıp bağrına basmıştır.”

“Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri yetkililerine sürekli destekleri ve Huseynî ayinlerin Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) hizmetine ait parlak bir ışıltı oldukları ve Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) Devriminin gerçek boyutları ve hedeflerini yansıtan mesajını tüm Dünyaya ulaştırmaya yönelik tohumlar attıkları için teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde tüm Hz.İmam Huseyn (O’na selâm olsun) hizmetkârlarına teşekkür ediyoruz.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: