برگزاری دوره سخنرانی به زبان انگلیسی برای بانوان

دوره تخصصی سخنرانی به زبان انگلیسی به همت واحد سخنرانی بانوان آستان مطهر و با شرکت هفتاد نفر از بانوانی که امتحان ورودی به دوره را به صورت کتبی و شفاهی با موفقیت گذرانده بودند، برگزار شد.
معاون مسئول واحد سخنرانی بانوان با اعلام این خبر گفت: این واحد در طی سالیان متمادی دوره های تخصصی با هدف تربیت بانوان سخنرانان که در رساندن فکر و فرهنگ اهل بیت (علیهم السلام) همکاری نماید، برگزار نموده است و دهها سخنران بانو از این دوره ها فارغ شدند و نقش مهمی را در برگزاری مناسبتهای دینی ایفا کرده اند و همچنین برخی از بانوان سخنرانان به تربیت بانوان دیگر در این زمینه همت گماشته اند.
خانم تغرید عبدالخالق التمیمی افزود: با نظر به اهمیت همگامی با پیشرفتهای حاصله در فن سخنرانی بانوان و نیاز مبرم کنونی به بیان مطالب به زبانهای دیگر از جمله زبان انگلیسی، بر آن شدیم تا دوره تخصصی سخنرانی به زبان انگلیسی را برگزار کنیم، این اقدام با نظارت کمیته تخصصی برای اولین بار در بین موسسات آموزشی سخنرانی بانوان برگزار شده است.
وی ادامه داد: استقبال از این دوره بسیار زیاد بوده است و آستان مطهر فقط هفتاد نفر از متقاضیان شرکت در این دوره که تعداد زیادی از آنها دانشجویان رشته ادبیات و زبان انگلیسی هستند، برگزیده است و ان شاء الله در آینده دوره های دیگر به زبان عربی و انگلیسی برگزار خواهد شد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: