پایان اقدامات زیر ساختی در صحن حضرت عباس (ع) برای آغاز سنگفرش صحن مطهر

دو واحد پروژه ها و خدمات مهندسی آستان مطهر عباسی تمامی اقدامات زیرساختی لازم صحن حضرت ابوالفضل عباس (علیه‌السلام) را جهت تسریع در روند سنگفرش صحن مطهر با مرمر جدید به اتمام رسانده است.
اخیرا سنگفرش کف حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه ‌السلام) تکمیل گشت و در حال حاضر، مهندسان سنگفرش صحن مطهر را در دستور کار خود دارند.
اقدامات گوناگونی در راستای اجرای این پروژه صورت گرفته است و نقشه‌ برداریهای لازم و تمامی اندازه گیریها انجام شده است و اجرای پروژه آغاز گردیده است. شبکه فاضلاب جدیدی برای انتقال آب باران و آب مصرفی در داخل صحن مطهر ساخته شده است تا جایگزین شبکه قدیمی فاضلاب شود و به شبکه اصلی فاضلاب متصل گردد.
شایان ذکر است که در حرم و صحن حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) پروژه‌ های بسیاری بر اساس طرحهای زمانی و مکانی مختلف اجرا شده است که از جمله آن می توان به پروژه توسعه افقی حرم مطهر، مسقف نمودن صحن مطهر، احداث سرداب، ساخت و نصب ضریح مطهر جدید اشاره کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: