El-Amîd Üniversitesi dünya çapındaki “Webometrics” üniversite derecelendirme sisteminde…

İspanya’daki Milli Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanan “Webometrics” derecelendirmesi; Dünya’daki devlet ve vakıf üniversitelerinin değerlendirildiği bir sistem. Geçtiğimiz günlerde bu yılın Webometrics üniversite sıralandırması yayınlandı. Bu yıl sıralandırmada Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Eğitim ve Yükseköğretim Bölümü’ne bağlı El-Amîd Üniversitesine de Iraklı devlet üniversiteleri arasında yer verildi.

El-Amîd Üniversitesi Bilimsel işlerden sorumlu Rektör Yardımcısı Dr. Mueyyed Umran el-Gazalî konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Üniversitenin dünya sıralamasına girmiş olması; üniversitenin gelişimi ve dünya çapında olma arzusu temeline dayalı olmuş ve devletler arası tanınan sıralamalarda katılabileceğini ve bunlarda sürekli olabileceğini ispat etmiştir. Bu da Irak’ta yükseköğretimin müfredatının kredibiliteye sahip olduğunun açık bir göstergesi sayılmaktadır.

“Bu sıralama en meşhur akademik sıralamalardan olup çok sayıda üniversite bu sıralamaya girmek için çabalamaktadır. Çünkü üniversitedeki öğretim kalitesinin ve gelişmişliğin ne kadar olduğunun bir ölçütü sayılmaktadır. Buna ek olarak üniversiteleri kendilerine ait, ön plana çıkan ve bilimsel düzeylerini yansıtan bilimsel aktiviteleri internet ağında sunmaya teşvik etmektedir. Böylece bu tasnif ileri düzey merkezler elde etmede önemli bir ölçüt olmaktadır.”

“Bizler bu sıralama aracılığıyla üniversiteye ait gelişmiş merkezler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu merkezler bağlı bulunduğu fakültelerde çeşitli etkinlikler, ön plana çıkan seçkin bir öğretim kadrosu aracılığıyla kredibiliteye sahip bilimsel araştırmalar ve yüksek liyakat ile kaliteye sahip müfredatlar yapacak; web siteleri de bu tasnifin kriterleri olan etkinlik, açılım, katılım ve ön plana çıkma kriterlerini bünyesinde barındıran siteler olacaktır. Bunların sonucunda da onları uluslararası sıralandırmaya getirecek yayınlar gerçekleşecektir.”

El-Amîd Üniversitesi Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin en önemli öğretim kurumlarından biridir. Üniversite bünyesinde Irak’ta bir ilke imza atılarak ilk defa bir özel üniversitede diş hekimliği fakültesi açılmıştır. Daha üst düzeye yükselmek ve bilimsel kredibiliteye ulaşmak amacıyla fakültede dünya çapında takip edilen bir öğretim programı uygulamaya konmuştur. Bu vizyonun bir parçası çerçevesinde ara ara konferanslar, sempozyumlar vb etkinlikler düzenlenmektedir. El-Amîd Üniversitesi Kerbelâ- Necef yolunda 1238 numaralı direğin karşısında yer almaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: