مراسم غبارروبی گنبد و مناره های حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام)

کارکنان بخش مرمت و نگهداری حرم مطهر آستان عباسی به غبارروبی دوره ای گنبد و دو مناره حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس همت گماشتند.
غبارروبی گنبد و مناره های حرم مطهر بر اساس جدول زمانی و با توجه به شرایط آب و هوایی و تغییرات آن که بر گنبد و مناره ها تاثیر می گذارد، انجام می شود. با گذر زمان و رسوب آهک بر کاشیهای طلای گنبد از درخشش آنها می کاهد و به همین دلیل به صورت دوره ای غبارروبی انجام می‌شود که این امر طول عمر کاشیهای را بیشتر می‌کند و مانع از پوسیدگی آنها به دلیل شرایط آب و هوایی می شود.
این اقدامات بر اساس طرح تدوین شده و با استفاده از مواد و تجهیزات ویژه غبارروبی انجام می‌شود تا بر کاشیهای طلای گنبد و مناره ها تأثیر نگذارد. بحث زمان و دقت در کار نیز در این امر مورد توجه است. در مرحله نخست، گنبد طی پنج روز غبارروبی می گردد و سپس غبار روبی مناره ها آغاز می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: