برگزاری دوره های توانبخشی ایتام توسط آستان مطهر عباسی

بخش آموزش و پرورش در آستان مطهر عباسی برای دومین سال پی در پی دوره آموزشی را برای نود و هفت نفر از ایتام دختر و پسر برگزار می نماید.
این دوره ها برای حمایت اجتماعی از افراد به ویژه از قشر ایتام صورت گرفته است و این دوره برای کسانی برگزار شده است که نیاز مبرمی به حمایت و توجه جهت تحکیم روابط اجتماعی خود دارند.
این دوره از روز چهارشنبه 18 ذی القعده 1439 (یکم اوت 2018) آغاز شد و در سالنهای درسی مدارس مجموعه العمید و فقط برای مقطع ابتدایی و طی یک ماه کامل با میانگین چهار ساعت تدریس ماده های درسی در روز برگزار می شود. در کنار تدریس ماده های درسی نیز برنامه های تفریحی و سخنرانیهای ارشادی و دینی برای بهره مندی کافی از این دوره در نظر گرفته شده است. در این دوره، تمامی ماده های درسی توسط یک کادر تخصصی از کارمندان بخش آموزش و پرورش در آستان مطهر عباسی ارائه می گردد.
از نکات متمایزکننده این دوره این است که وضعیت فرد شرکت کننده در دوره مورد بررسی قرار می‌ گیرد و از طریق این بررسی، نقاط ضعف شرکت کنندگان شناسایی شده و مشخص می شود که آیا آنها در گذراندن برخی از ماده های درسی ناموفق بوده اند یا خیر. این دوره بر شناسایی نقاط ضعف دانش آموزان و تقویت آنها تمرکز می کند تا آنها امتحانات ترم دوم و مقاطع بعدی را با موفقیت پشت سر بگذارند.
همچنین دانش آموزانی که دروس را با موفقیت سپری کرده اند، برای مقاطع تحصیلی آتی آماده می شوند و در این راستا دروسی که قرار است در سال تحصیلی بعدی به آنها آموزش داده شود توسط کادر تخصصی مربوطه ارائه می شود.
شایان ذکر است که شیوه ارائه تمامی دروس آموزشی در این دوره با روشی نوین و با کمک تجهیزات پیشرفته آموزشی صورت می گیرد تا مباحث درسی به بهترین روش ممکن به دانش آموزان شرکت کننده در این دوره ارائه شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: