Âl Melâl Köyü’ne yardım eli uzatan Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi sağlık merkezi açtı

Sağlık merkezinin donatılması çalışmalarından bir
Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi yapmış olduğu çok sayıdaki insani girişime bir yenisini daha ekleyerek Irak’ın Zî Kâr eyaletinin Şatra kazâsında yer alan Âl Melâl Köyü’nde bir sağlık merkezi açtı. Şatra’nın Nasr nahiyesinin kuzeyinde yer alan bu köy; Irak’ta devlet ihmali ve devletin gerilemekte olan insani şartlara karşı sessizliği yüzünden sıkıntılar yaşamakta olan çok sayıda köyden biri. Köy sakinleri; geçim sıkıntısı, gıda malzemelerinin azlığı, kamu hizmetlerin neredeyse hiç olmayışı ve bulaşıcı hastalıkların yayılması nedeniyle muzdarip durumda. Bu yüzden de 30 hane ve 650 sakini bulunmasına rağmen bir sağlık merkezi bulunmayan ve en yakındaki tıbbi tedavi merkezlerinin de hem epey uzakta hem de tıbbi tedavi ihtiyacını kapamaktan aciz olması nedeniyle köye bir sağlık merkezi açılması bir zorunluluk haline geldi.

Sıkıntılı durum köy sakinlerinin yardım çağrıları Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) hizmetkârlarına ulaşıncaya dek devam etti. Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) hizmetkârları yardım eli uzattı ve köy sakinleri tarafından toprak tahsis edildikten sonra köyde bir sağlık merkezi inşa etmeye başladı. Yapılan inşaat tamamlanınca merkeze “Âl Melâl Köyü’ndeki Sağlık Evi” adı verildi. Böylece devlet otoritelerinin aciz kaldığı çalışma gerçekleşmiş oldu. Bünyesinde çalışacak tıbbi hekim ve hemşirelerin sağlanması için de merkez Zi Kâr Eyaleti Valiliği Sağlık Dairesi’ne devredildi.

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi de merkezin açılışı ve gerekli mobilya ve araçlarlar donatılması için Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü Başkanı Hacı Riyaz Nimet Selmân’ın başkanlık ettiği bir heyeti gönderdi. Heyet Başkanı Hacı Riyaz Nimet Selmân şunları söyledi: “Bu sağlık merkezinin inşası bölge sakinlerinin bölümümüz temsilciliği aracılığıyla yaptığı yardım çağrıları sonrası gerçekleşti. Bu yardım taleplerini kendisi bizlere iletmiştir. Talepler Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Seyyid Ahmed Safî’ye (İzzeti daim olsun) ulaşınca kendisi bizlere bu çağrılara icabet etmeyi ve bir merkez inşa edip gerekli cihaz ve araçların yanı sıra bir de bir elektrik jeneratörü ile donatma taliaktı verdi.”

“Bu sağlık merkezi ya da sağlık evi; hacmi küçük olmasına rağmen Âl Melâl Köyü’ne büyük hizmetler verilmesine katkıda bulunacaktır. Böylelikle onun aracılığıyla güç bir durumdan kurtulacaklardır. Hükümet taraflarına yaptıkları taleplere rağmen hükümetin aciz kalması sonrası bu durum onlar için adeta ezelî bir sorun haline gelmişti.”

Köy sakinleri atılan bu insani adımdan ötürü duydukları memnuniyeti ifade ederek hükümetin yıllardır gerçekleştirmekte aciz kaldığı bu talebi yerine getirdikleri için Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne teşekkür etti ve hükümetin onların taleplerini yakın gelecekte yerine getirmesini umduklarını belirtti.

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi haberimizin konusu olan bu girişim öncesinde de Âl Melâl köyüne yönelik bir insani girişimde bulunmuş ve içmeye elverişli su bulamadıkları için elverişsiz sular tüketmesi sonucu çok sayıda hastalığa yakalanan köy sakinleri için tam teşekküllü bir su arıtma istasyonu inşa etmişti.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: