برگزاری دوره تخصصی مهارتهای مقاله نویسی با همکاری آستان مطهر عباسی و دانشگاه المستنصریه

کتابخانه و آرشیو نسخه های خطی آستان مطهر عباسی با همکاری بخش منابع کتابخانه ای دانشگاه المستنصریه در راستای اجرای پروتکل همکاری مشترک فیمابین، یک دوره تخصصی در زمینه مهارتهای تدوین پژوهش علمی برگزار کردند.
در این دوره تعدادی از کارمندان مراکز و بخشهای وابسته به واحد کتابخانه حضور داشتند و هدف از برگزاری این دوره، تقویت مهارتهای آکادمیک و پژوهش حرفه ای در زمینه تدوین و نگارش پژوهشهای علمی و نگاه عمیق در انتخاب موضوع علمی پژوهشی بوده است.
این دوره روز یکشنبه چهاردهم مردادماه در سالن حضرت قاسم (علیه السلام) در آستان مطهر عباسی آغاز شده است و به مدت چهار روز با نظارت خانم دکتر أزهار زایر جاسم، عضو هیئت علمی در بخش منابع کتابخانه ای در دانشکده ادبیات دانشگاه المستنصریه ادامه می یابد.
در این دوره به محورهای اساسی مهمی در زمینه چگونگی تدوین پژوهش علمی از نظر مکانیزم انتخاب عنوان، تعیین سوال پژوهشی، فرضیه ها، چارچوب پژوهش، انواع پژوهشها، شروط فنی در زمینه چگونگی اقتباس و روش آن، تدوین پانویسها و منبع نویسی و همچنین ماهیت، اهداف و ساختار سوالهای ذکر شده در پژوهش علمی و تفاوت بین سوالها و فرضیه ها پرداخته می شود.
در این دوره همچنین محورهای استفاده از تجهیزات و مهارتهای تکنولوژی نوین از میان برنامه های کتابخانه ای و کتابخانه های الکترونیک و در کنار آنها محورهای جانبی دیگری مورد بررسی قرار می گیرد که مهارت لازم را به شرکت کنندگان در این دوره برای تدوین یک تحقیق علمی دقیق که به سطح پژوهشهای علمی برسد، می دهد.
در همین حال خانم دکتر أزهار زایر جاسم نسبت به برگزاری این دوره ابراز خرسندی کرد و گفت: پیش از این نیز دوره های مشترک متعددی با هدف تبادل تجارب میان بخش اطلاعات و کتابخانه ها در دانشکده ادبیات دانشگاه المستنصریه با کتابخانه و محل نگهداری آرشیو نسخه های خطی آستان مطهر عباسی برگزار شده است. ما به بررسی محورهای متعددی در زمینه تحقیق، ترمیم، فهرست بندی و دیگر امور پرداختیم و این دوره با هدف تقویت مهارتهای تدوین پژوهش علمی برگزار شده است.
وی افزود: با نظر به اینکه کارمندان کتابخانه گامهایی در این زمینه برداشته بودند و مقالات پژوهشی متعددی داشتند، این مسئله ایجاب کرد که آنها آگاهی کاملی در زمینه تدوین پژوهشها داشته باشند تا با پیشرفتهای حاصل شده در این زمینه همسو و همراه گردند و ما امیدوار هستیم که نتایج این دوره مثبت باشد و پژوهشهای این کارمندان به استانداردهای علمی نزدیک شود.
در همین حال پرسنلی که در این دوره شرکت کرده اند، اطلاعات ارزشمندی که در این دوره مطرح شده را مثبت ارزیابی نمودند و خواهان برگزاری دوره های بیشتری شدند که در تقویت تجارب آنها در زمینه تدوین پژوهش علمی نقش داشته باشد.
شایان ذکر است که این دوره در چارچوب همکاری مداوم میان آستان مطهر عباسی با نهادهای آکادمیک از جمله دانشگاه المستنصریه جهت تبادل تجارب برگزار شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: