انتشار هفتمین شماره از مجله علمی - پژوهشی «تراث الحلة»

مرکز تراث الحلة، وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی در آستان مطهر عباسی هفتمین شماره از مجله علمی پژوهشی خود با نام تراث الحله را منتشر کرد.
این مجله که به بررسی میراث علمی و فکری شهر حله می‌ پردازد، یکی از مجلات علمی - پژوهشی متعددی است که آستان مطهر عباسی در دو حیطه علمی و انسانی منتشر می ‌کند.
در شماره هفتم این مجله، پژوهشهای متمایزی توسط پژوهشگران و افراد آکادمیک با موضوعات تاریخی، ادبی، فقهی و همچنین تحقیق نسخه های خطی حله منتشر شده است.
از جمله پژوهشهایی که در این شماره آمده است:
- شهر حله در تألیفات مستشرقان و جهانگردان خارجی نوشته دکتر زهیر یوسف علیوی
- نسخه های خطی علامه الحلی در کتابخانه عمومی امام الحکیم (بخش دوم) نوشته استاد و پژوهشگر: احمد علی مجید الحلی.
- شعر ابوسعید الجاوانی الحلی نوشته دکتر عباس هانی الجرّاخ
- مکانیزمهای تفسیری علمای الحله پژوهش تطبیقی میان دو تفسیر «منتخب تفسیر التبیان» نوشته ابن ادریس الحلی و «مختصر تفسیر القمی» نوشته ابن العتائقی توسط پژوهشگران دکتر محمد عباس نعمان و استادیار أمل حسین نوار انجام شده است.
مجموعه دیگری از پژوهشهای علمی برجسته نیز وجود دارد و هر کس که خواهان دریافت این شماره می باشد، می‌تواند به مراکز مستقیم فروش وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی در استان کربلا، در مجاورت باب قبلة بارگاه مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السلام) مراجعه نماید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: