Zihinsel engelli çocuklara yönelik bir umut penceresi: El-Kefîl Özel İhtiyaçlılar Enstitüsü…

Allah-u Teâlâ’nın kitabında, hadîslerde ve rivayetlerde Allah-u Teâlâ’nın kişilerin aklı kadarınca sevap verip cezalandırdığı geçmiştir. Bir de doğumdan gelen mutasyon, psikolojik vakalar ya da sinirsel vakalar yüzünden zihinsel engelli olan insanlar bulunmaktadır. Bu insanlar hayatî ihtiyaçlarını doğru bir şekilde yapamazlar; hatta kendilerine bile düzgün bakmaları mümkün değildir ve başkalarının onların günlük ihtiyaçlarını karşılamasına muhtaçtırlar. Bu ilgi ve bakımın Irak’ta çok nadir bulunması ve topluma yönelik tüm düzeylerde hayır ve gelişim projeleri üstlenen konumda oluşu nedeniyle Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi El-Kefîl Özel İhtiyaçlılar Enstitüsü’nü inşa etmiştir. Mukaddes Kerbelâ’da yaşayan basit düzeyde zihinsel engelli bireylere hizmet veren bu kurum; engelli kesimi ile ilgilenmek ve onlara hem öğrenme hem akranlarının arasında yaşam sürmeye geri dönüş hem ailelerinin sırtındaki yükü hafifletme hem de onların tavır ve tutumlarını daha iyi bir seviyeye getirmeyi hedeflemektedir. Halihazırda bu kesim ile ilgilenen ne devlet okulları ne de özel enstitüler olmadığı için Mukaddes Türbe’nin atmış olduğu bu adım özel bir önem arz etmektedir.

Uluslararası El-Kefîl Ağı, El-Kefîl Özel İhtiyaçlılar Enstitüsü’ne giderek incelemelerde bulundu. Enstitüde gezinen ekibimize Enstitü Müdiresi Sare Hasan Muhammed Ali el-Haffar eşlik etti. Enstitü Müdiresi Haffar şunları söyledi: “Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Eğitim ve Yükseköğretim Bölümü’ne bağlı El-Kefîl Özel İhtiyaçlılar Enstitüsü 23 Aralık 2009’da açılmıştır. Bu enstitü Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’ndan kurulum izni almış olup bu çocukların doğru bir eğitimsel, sosyal ve dini temele dayalı olarak eğitimini üstlenen bir eğitim kurumudur. Tüm hizmetlerini ücretsiz bir şekilde sunar. Enstitü işitme, fiziksel ve zihni olarak basit düzeyde engeli bulunan ve öğrenme kabiliyeti bulunan çocuklara eğitim ve öğretim verme üzerine çalışır.”

“Enstitü 5 yaşından 13-14 yaşına kadar olan çocukları kabul etmektedir. Erkek çocukları için konuşuyoruz. Kız çocuklarına gelince 14 yaşını geçebiliyorlar. Çünkü 20, 21 yaşında öğrencilerimiz var. Aslolan öğrenme kabiliyetleri olması. Bu da başvuran öğrencinin komite gözetiminde öğrenme kabiliyeti olup olmadığının ve enstitünün ona gerekli yardımı yapıp yapamayacağının denetlendiği bir test yoluyla oluyor. Akabinde enstitüye kabul ediliyor.”

“Enstitüdeki öğretim müfredatları özel düzeylerde oluyor. Öğrencilerin kolaylıkla kabulleneceği görsel materyallerle öğretim yapılıyor. Bunlara yönelik spor, sanat atölyesi, yararlı el işi gibi eğlendirici dersler var. Bu dersler özel sınıflara ve salonlara bölüştürülmüş olup bu sınıf ve salonlar modern eğitim araçları ile donatılmıştır. Aynı şekilde akıllı tahta teknolojisi de bulunmaktadır. 20 öğrenci ile başlayan enstitümüzün şu anda 90’dan fazla öğrencisi bulunmaktadır.”

“Öğrenci altı farklı seviyeden geçmektedir. İlki beyinde; basit, kompleks ya da öğrenmede yavaşlık veya zorluğa neden olan bir sorundan ötürü sıkıntı yaşayanlar için. İkincisi ise işitme engellileri ve kulaktaki salyangozunda sorun nedeniyle konuşamayan ama basit düzeyde işiten engelliler için. Üçüncüsü: Fiziksel engelliler için. Tekerlekli sandalyedeki engelliler ve down sendromlular için. Bu üç seviyelerin her biri iki aşamaya bölüştürülmekte ve yol boyunca öğrencinin rehabilitasyon düzeyi, ilerlediği adımlar ve gerçekleştirdiği iyileşme takip edilmektedir.”

“Enstitü dünyaca kabul gören düzeylere varan bir eğitimsel ve idari sisteme göre çalışmaktadır. Komşu ülkelerde de bu sistemin aynısı ile çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından ulaşım araçları temin edilmektedir. Öğrencilerin tıbbî ve tedavi ihtiyaçları da El-Kefîl Uzman Hastanesi tarafından karşılanmaktadır ve bu karşılama cerrahi ameliyatları da kapsamaktadır. Aynı şekilde bu vakalar için gereken beslenme de üstlenilmektedir. Çünkü çocuğun zeka elişiminde gıda türü önemlidir. Bunların yanı sıra çocukların Mukaddes Kerbelâ içinde ve dışındaki Mukaddes Türbelere, Müşerref Mezarlara ve parklara götürüldüğü dinlendirici yolculuklar bulunmaktadır. Enstitü bu emeklerinin meyvesini birçok defa olumlu başarılı vakalar gerçekleştirerek toplamıştır. Birçok vakadan muzdarip olan çocuklar doğal zihinsel akıl düzeyine varacak kadar iyileşmiştir. Enstitü ayrıca birkaç senede birçok çocuğun rehabilitasyonunu gerçekleştirip normal hayata dönmelerini ve normal okullara girmelerini sağlamıştır. Şu anda Allah-u Teâlâ’Nın fazlı ve Enstitü’nün öğretim kadrosunun gayretleri vesilesiyle doğal yaşantılarını sürmenin gerektirdiği her türlü uygulamayı yapabilmektedirler.”

“Öğrenci velileri bu insani girişimden ötürü Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne teşekkür ederek şunları söyledi: ‘Bu enstitünün çocuklarımıza sunduklarını sunan hiçbir enstitü ya d akurum görmedik. Bu yaştaki çocuklar doğru bir şekilde öğretmenleri tarafından yönlendirilmeyince kendilerine esir gibi kalakalıyorlar. Çünkü doğaları gereği konuşamıyorlar, hareket edemiyorlar ya da bir şey yapamıyorlar. Oysa şimdi kabul edildikleri bu enstitü ile onlara nefes alacak bir yer oldu ve akranları gibi toplumda varlıklarını ispat edebiliyorlar.”

Enstitünün geleceğe yönelik planları içerisinde enstitüyü genişleterek çalıştay, sanat atölyesi ve terzilik atölyesi düzenlemek olduğu belirtildi. Enstitü yetkilileri ‘Bizim zaten bir terzilik ve sanat atölyemiz var. Onunla Mustansıriyye Üniversitesi Fuarı gibi Mukaddes Kerbelâ dışındaki fuarlara ve Kerbelâ’daki Eğitim Bakanlığı Fuarı gibi fuarlara katıldık. Aynı şekilde her yıl Özel Eğitim (Dairesi) ile bir yıllık kutlamamız bulunuyor ve daha fazlasını gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz.’ dedi.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: