Hoş geldin Zilhicce’nin ilk günü! Deryaların buluşması ve yıldızların yakınlaşmasının yıl dönümü hatırası üzerine…

Hicri ikinci senenin Zilhicce ayının ilk günnde Peygamberlerin ve Elçilerin Hâtemi Hz. Muhammed (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin); Âlemlerin Hanımlarının Seyyidesi, Bâkire Betûl Hz. Fatıma Zehra’yı Müminlerin Emîri Hz. Ali b. Ebi Talib (İkisine de selâm olsun) ile evlendirmiştir. Bu hatıraya ‘Nurların evliliği’ denir ve Ehlibeyt’i (Hepsine selâm olsun) sevenlerin ve izlerinden gidenlerin önem verdiği bir hatıradır. Çünkü ilahi bir olaydır. Zira her biri en yüce şahsiyetlerdendir ve Masum İmamlar da bu mübarek evliliğin meyveleridir. Aynı şekilde bu olay Hz.İmam Ali’nin Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’nlar’a ve Pâk Ehlibeytleri’ne salât eylesin) nezdindeki konumuna dair bir delil oluşturmaktadır.”

Allah-u Teâlâ Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) zürriyetinin Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın (Onlar’a selâm olsun) yoluyla sürmesini dilemiştir. Bu mübarek ilahi evliliğin meyveleri üç erkek ve iki kız olmuştur. Bunlar sırasıyla: İki Masum İmamlar Ebu Muhammed Hz. İmam Hasan-ı Muctebâ ile Ebu Abdullah Hz.İmam Huseyn Seyyid-uş Şuhedâ, Haşimoğulları’nın Akîlesi Hz. Zeyneb-i Kubra ve Hz. Ümmü Külsüm (Hepsine selâm olsun). Dördü de Hz. Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) hayatta olduğu dokuz yıl boyunca Dünyaya gelmiştir. Son evlatları ise Hz. Muhsin’dir (O’na selâm olsun). Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şahadeti sonrası Anne karnında iken şehîd olmuştur. Çünkü münafıklar ve zalimler Hz. Sıddîka Fatıma Zehrâ’ya (O’na selâm olsun) vurmuşlar ve onu kapı ile duvar arasına sıkıştırıp çocuğunu düşürmesine yol açmışlardır.”

Semâ (manevi âlemdeki) evlilikleri ile yeryüzündeki evlilikleri arasındaki süre de kırk gündür. Semavî evlilikte isteme tarafı Allah-u Teâlâ, kabul tarafı Cebrail olmuştur. Evlilik hutbesini Rahîl okumuş, Arş’ı taşıyanlar ile yetmiş bin melek de şahit olmuştur. Düğün de nisâr (sevinç için hediye saçan) yapan Cennetlerin Haznedârı Rıdvân ve saçılan hediyeler de (Cennete özgü) yakut ve inciler olmuştur. Evlilikte zifaf odasının başında ise Esma ya da Ümmü Eymen bulunuyordu.

Seyyid el-Emîn “Mecâlis-i Seniyye” isimli kitapta özetle şöyle nakletmiştir: “Ali (O'na selâm olsun) Resûlullah’a (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) geldi. O sırada Ümmü Seleme’nin evindeydi. O’na selam verdi ve önüne oturdu. Bunun üzerine Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) “Bir ihtiyacın (işin) için mi geldin?” diye sordu. O (O'na selâm olsun) da: “Evet. Kızın Fatıma’yı (O'na selâm olsun) istemek için geldim. Beni O’nunla evlendirir misin?” dedi.

Ümmü Seleme şöyle diyor: Bunun üzerine Hz. Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) yüzünün sevinç ve mutlulukla parladığını gördüm. Ali’nin (O'na selâm olsun) yüzüne gülümsedi ve Fatıma’nın (O'na selâm olsun) olduğu (oda ya da haneye) girip O’na şöyle dedi: “Ali senin işinle ilgili bir şey zikretti. Ben de Rabbim’den seni yarattıklarının en hayırlısı ile evlendirmesini dilemiştim. Sen neyi (uygun) görüyorsun?” Bunun üzerine (Hz. Fatıma - O'na selâm olsun) sustu.

Bunun üzerine de Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) dışarı çıktı ve “Allah-u Ekber, O’nun sukûtu ikrarıdır (onaylamasıdır)!” dedi.

Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Enes b. Malik’e Fatıma’nın Ali ile (Onlar’a selâm olsun) evlilik haberini duyurmak için sahabeleri toplamasını emretti. Toplandıkları zaman da (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) onlara şöyle dedi: “Allah-u Teâlâ Hatice kızı Fatıma’yı Ebu Talib oğlu Ali ile evlendirmemi emretmiştir.”

Sonra Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Hz. Ali’ye (O'na selâm olsun)Allah-u Teâlâ’nın O’nu Hz. Fatıma (O'na selâm olsun) ile dört yüz miskal gümüş (mehir) ile evlendirmesini emrettiğine dair haber ulaştırdı.

Kaynaklar: ‘Menâkıb-i Âl-i Ebî Talib (Hepsine selâm olsun), Bihâr-ul envar, Mecma’ul Nureyn, Misbâh-ul Muteheccid’
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: