Yerli ve uluslararası katılım eşliğinde: Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından düzenlenen I. Müşerref Nebevî Siret hakkındaki İlmi Konferans başladı

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’ne bağlı Hz.Resûl-i Âzam (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Evi I. Müşerref Nebevî Sîret konulu ilmî konferansını başlattı. Bu yılki başlığı “Nebevî sîret; insani yönelimler içeren Rabbanî bir yasadır” olan konferansın ana şiarı “Allah tarafından gönderilmiş pâk sahifeler okuyan bir elçi” olarak belirlendi. 4 Zilhicce 1439 (16 Ağustos 2018) Perşembe günü sabahı başlayan konferans hem yerel hem de uluslararası katılıma sahne oldu.

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ndeki Hz.İmam Hasan (O’na selâm olsun) Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansın açılış töreninde; Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Seyyid Ahmed Safî (İzzeti daim olsun) ile Genel Sekreter Seyyid Muhammed Uşeykar’ın (Başarısı daim olsun) yanı sıra çok sayıda birçok tarafı temsil eden dini şahsiyet, akademisyen ve entelektüel de hazır bulundu.

Kur’ân-i Kerîm tilaveti, Irak’ın şehitlerinin ruhuna Fâtiha Sûresi okunması ve Irak milli marşı ile Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi resmi marşının okunmasıyla başlayan törende Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Seyyid Ahmed Safî (İzzeti daim olsun) bir konuşma yaptı. Konuşmada Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şahsiyetini baz alan ve müşerref hayatının birçok yönünü ele alan Seyyid Safî “Belki de bu hassas zamanda Müslümanları bir araya getiren şey Hz. Peygamber’i (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) konuşmaktır. Kuşkusuz yaratılışın başından sonuna kadar da Hz. Peygamber (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) gibisi yoktur (ve olmayacaktır da). O Peygamberlerin Hâtem’idir (Sonuncusu ve mesajlarının mühürleyicisidir). Tüm nebîler ve resullerin en üstünüdür. Allah-u Teâlâ O’nu “İşte bugün dininizi tamamladım” diye buyuruncaya kadar (buyurduğu dini getirinceye kadar) O’nu özel olarak saklamıştır. Bazı semâvi mesajları O’nda bulunan (hakikatleri) sunuyordu. Allah-u Teâlâ’nın pâk resullerine ve peygamberlerine bu hak dini mesajı O’nun (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) eliyle tamamlayacağını vahy etmişti. Bu yüzden de Hz. Peygamber (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) ümmetlerine gelen diğer elçilerin müjdelerinin son durağıydı. Çünkü her zaman Hz.Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) gelip engin yeryüzünde dinini ilan edeceği o günü gözlüyorlardı.”

Akabinde Hazırlık Komitesinden Dr. Leys Kabil el-Vailî bir konuşma yaptı. Vailî konuşmasında “(Bu) ilk uluslararası konferans; mübarek Nebevî sîret hakkındaki konferanslarımızın başını oluşturmaktadır. Bunu; başladığını devam ettirecek ve takviye olacak başka konferanslar takip edecektir. Araştırmacı efendilerin davete icabeti takdire şayandır. Çünkü Hz.Resûl-i Âzam (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Evi’ne sekiz ülkeden 200 araştırmaya ait bilimsel özet gelmiş; son teslim tarihi ulaşınca da teslim alınan araştırmaların sayısı 231’i bulmuştur. Bu araştırmalar bilimsel değerlendirmelere tabi tutulmuş ve bunun sonucunda 68 araştırma kabul edilmiştir.” dedi.

Ardından konferansa katılan heyetleri temsilen Mısır’dan Dr. Hafız Muhammed Cemâleddîn bir konuşma yaptı ve İslam âleminin Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) yoluna bağlı kalmayış sonucu dağılmaktan muzdarip olduğu bir dönemde bu konferansı düzenlediği için Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne teşekkür etti.

Akabinde Hz.Resûl-i Âzam (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Evi, daha önce düzenlemiş olduğu Müşerref Nebevî Sîret hakkındaki En İyi Üniversite Tezi yarışmasının ilk on kazananını ilan etti.

Sonrasında konferans kapsamında araştırma oturumları başladı. Dr. Samî el-Hac Mahmud’un moderatörlüğünü yaptığı oturumun ilk çalışması Iraklı Dr. Abdulcebbar Nacî el-Yasırî’nin “Müşerref Nebevî Sîretin tarihi olarak yazılışı” isimli çalışması oldu.

Söz konusu konferans Nebevî Sîret ile ilgili ilk konferans olup Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin muhtelif ilmî ve fikrî konular ile ilgilendiği çok sayıda ilmî ve fikrî konferans ve etkinliklerden biridir. Mukaddes Türbe fikrî açıdan yozlaşmanın, tedirginliğin ve krizlerin yaşandığı bu durumda düzenlediği bu konferansla; araştırmacıların zihinsel emeklerinden istifade ederek Nebevî Sîret hakkında belirleyici ve net kanaatlere ulaşmayı hedeflemektedir. Zira Nebevî Siret belirleyici niteliğe sahiptir. Çünkü bu mübarek siretteki fikrî ve sosyal veriler; Kur’ân-i Kerîm’in rotası üzerinden anlaşıldığı takdirde, günümüz İslam toplumunun karşı karşıya kaldığı konularda nasıl bir yol izleneceği ve bu yolun ana hatlarının ne olacağını belirleme açısından önemli etkiye sahiptir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: