Hz.Abbas (O’na selâm olsun) Savaş Tümeni: Yaşanan saldırı birilerinin yaptırdığı bir tahrip eylemidir ve Tümen’in askerî altyapısını yıkıp gücünü zayıflatmayı hedeflemektedir

Hz.Abbas (O’na selâm olsun) Savaş Tümeni tarafından geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırı ile ilgili olarak bir basın açıklaması yapıldı. Tümen sorumlusu Meysem Zeydî aracılığıyla yapılan açıklamada geçtiğimiz günlerde Tümen’e ait bir cephane deposunun patlatılması olayı ile ilgili detaylara değinildi. 8 Zilhicce (20 Ağustos 2018) Salı günü sabahı düzenlenen basın toplantısına çok sayıda basın mensubu katıldı. Toplantıda yapılan saldırının Tümen’e ait askerî altyapıyı yıkmak ve sahip olduğu gerek askerî gerekse de millî rolü zayıflatmak olduğu vurgulandı.

Meysem Zeydî toplantıda çok sayıda hususa değindi. En önemlileri şöyle:

 • - Yaşanan olay; Halk Seferberliği teşkilatlarına bağlı silah ve cephane depolarının hedef alınması ve patlatılmasına dair zincirleme olaylardan biridir. Bu olayların sonuncusu Hz.Abbas (O’na selâm olsun) Savaş Tümeni’ne ait olan depodur. Hz.Abbas (O’na selâm olsun) Savaş Tümeni’nin silah ve cephane deposunun patlatılmasına vurgu yapılmıştır.
 • - Abbas (O’na selâm olsun) Savaş Tümeni bir aydan daha az bir sürede dört defa hedef alınmıştır. Dördüncüsü de geçtiğimiz Cuma günü yapılmıştır. Saldırı bizim yaptığımız hayali bir konteynıra yapılmıştır. Konteynırın dışına üç hafif silah kutusu yerleştirdik. Soruşturma için hedef alınması olayını gözledik.
 • - Soruşturmamız esnasında hoş ve iyi sonuçlara ulaştık.
 • - Uydu tv kanallarından bilgiyi aktarmada incelikle eleme yapmasını ve bunun gibi işlerde abartmamalarını ümit ediyoruz. Çünkü memleketin daha fazla kan dökmeye de daha fazla gerginliği tırmandırmaya da ihtiyacı yoktur.
 • - Söz konusu cephane deposu şehir dışındadır; yerleşim bölgesinde değildir. İçerisinde de nizamî yerleşim birimleri bulunmamaktadır.
 • - Resmi taraflardan çok defa bize cephane depose temin etmelerini talep ettik. Bu resmi taraflar da özürler belirterek taleplerimizi geri çevirdi. Bu yüzden de Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nden resmî tarafların kusurlarını telafi açısından bu mahzenleri temin etmesini istedik. Sizin de dikkat ettiğiniz gibi; yaşanan saldırı sebebiyle sivillere ek olarak Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi de zarar gördü.
 • - Abbas (O’na selâm olsun) Savaş Tümeni’ne yeniden hamle yapılacağını bekliyorduk.
 • - Olayda çok dayandığımız (ve kullandığımız) ağır silahların ve stratejik öneme sahip silahların yerini değiştirmek de dahil olmak üzere birçok işlem yaptık.
 • - Patlatılan mahzen kendi yangınını söndürme sistemi ile desteklenmiştir.
 • - Tümen aceleci davranmayıp herhangi bir tarafa ithamda bulunmamaktadır. İşe profesyonelce, tarafsızca ve daha pratik yaklaşmak için; hükümetten, güvenlik taraflarından ve askeri taraflardan Hz.Abbas (O’na selâm olsun) Savaş Tümeni’nin soruşturma komitesi ile yetinmeyip olayın sebeplerini soruşturması için komiteler kurmasını talep ettik.
 • - Soruşturma komiteleri Hz.Abbas (O’na selâm olsun) Savaş Tümeni dışından ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı’ndan gelmiştir. Vardıkları sonuç yaşanan hedef alınmanın birilerinin tahribat yaratmaya yönelik yaptığı bir saldırı olduğudur.
 • - Abbas (O’na selâm olsun) Savaş Tümeni’ne saldırılmasının hedefi bünyesindeki askerî altyapıyı yıkmak ve gerek askerî gerekse de milli açıdan sahip olduğu gücü zayıflatmaktır.
 • - Tümen aynı vatanın evlatlarının barış içerisinde bir arada yaşamasının temellerini sağlamlaştırmada aktif bir katılımda bulunmuş; vatanın tüm evlatlarını müdafaa etmiş ve hepsine millilik ve Iraklılık ünvanı ile muamelede bulunmuştur. Bunun sonucunda da düşmana hedef olmuştur.
 • - Şu ana kadar soruşturma halindeyiz. Komiteler de bu saldırının havadan, karadan ya da ortak yapıldığına dair kesin bilgilere ulaşmış değildir. Elimizde sadece ön bilgiler bulunmaktadır.
 • - Dost olmayan bir İHA hareketliliği vardı. Bunu kameralarla izledik. Resmi tarafları bu konudan haberdar ettik.
 • - Herhangi bir tarafa yönelik ithamda bulunmadığımızı ve herhangi bir tarafa ithamda bulunmakta aceleci davranmayacağımızı vurguluyoruz. Resmî kurumlara yeterli alan tanıyacağız ve girişimi de onlara vereceğiz; çünkü bunu belirleyecek taraf onlardır.
 • - Bizde bulunan bilgileri ve kanıtları medyaya çıkarmayıp Ortak Operasyonlar (Komutanlığı’nın) verdiği bilgileri temin edeceğiz. Çünkü bunların hangisinin ön plana çıkarılmasının ve hangisinin ön plana çıkarılmasının daha çıkarlara uygun olduğunu belirleyecek taraf onlardır.
 • - Tümen patlama sonucu meydana gelen askeri kayıpları telafi etmeleri için Irak Hükümeti’na, Savunma Bakanlığı’na ve Halk Seferberliği Kurulu’na talepte bulunmuştur.
 • - Güvenlik dosyası tamamen kapanmış değildir. Düşmana yardım ve yataklık edenlerin peşine düşmek için gerek istihbarat gerekse de güvenlik açısından olsun olağanüstü çaba harcanmasına ihtiyaç vardır. Düşman şu anda devamlı bir şekilde aktif bir durumdadır. Biz de bunu gözlemekteyiz.
 • - Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan hava sahamızı incelikle gözetlemelerini talep ediyoruz. Özellikle de ne olduğu bilinmeyen, dostça olmayan ve bilinmeyen İHA’ların hareketliliğinden ötürü endişeliyiz.
 • - Mukaddes Kerbelâ ve Necef-i Eşref eyaletlerindeki İHA’ların yoğunluğunun sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz. Irak Kuvvetleri Genel Komutanı’ndan ve AskerÎ Güvenlik Komutanları’ndan bu konuya özel önem vermelerini temenni ediyoruz.
 • - Irak’ın İHA’lar ve hava sahamızın da Irak’ın hava sahasının da bu tehdit açısından kontrolü hususunda güçlü bir desteğe ihtiyacı vardır. İnanıyorum ki bu tehlikeli bir tehdittir.
 • - Saldırılar zincirinde Hz.Abbas (O’na selâm olsun) Savaş Tümeni üzerine yoğunlaşılmıştı. Belki de bu saldırılar henüz sona ermiş değildir.
 • - Ufukta tehlikeli bir tehdit gezinmektedir ve bu öncüller ortaya çıkmıştır. Öyleyse güvenlik güçlerinin üzerine düşen teyakkuzda olmak ve bu güvenlik tehdidine karşı hazırlıklı olmaktır.
 • - Abbas (O’na selâm olsun) Savaş Tümeni hazırlıklıdır. Herhangi bir çarpışmaya girmeye hazırız. Bugün tüm kıt’alarımız tuttukları topraklarda beklemektedirler.
 • - Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Hz.Abbas (O’na selâm olsun) Savaş Tümeni’nin destekçisi olmuştur ve inşa’Allah öyle kalacaktır. Hz.Abbas (O’na selâm olsun) Savaş Tümeni mazlum bir teşkilattır ve halen haklarının alıkonulmasından muzdariptir. Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi sorunu çözme ve bu gediği kapamaya mecbur kalmıştır; her ne kadar bu onun sorumluluğu olmasa da.
 • - Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi projelerinin %60’ını Hz.Abbas (O’na selâm olsun) Savaş Tümeni’ne isnatta bulunmak için durdurmuştur.
 • - Ortak Operasyonlar Komutanlığı ile güzel bir ilişkimiz vardır ve çalışmalarımız güzel gitmektedir. Bizimle ilk irtibata geçen taraf de Tümen’in durumundan haberdar olmak için arayan Ortak Operasyonlar Komutanlığı’dır. Aynı şekilde saha içi ve profesyonel ekiplerini olayın iç yüzünü açığa çıkarmak için göndermiştir. Biz de kendilerine çok itimat etmekteyiz.
 • - Ortak Operasyonlar Komutanlığı askeri operasyonların güvencesidir. Talimatlarına ve icraatına bağlı kalınmalıdır. Her hareket onun aracılığıyla olmalıdır. Bu (şekilde) işlem yapmak memleketin güvenliğini korur. Güvenlik yönünden çok başlılık olmamalıdır.
 • - Orta Fırat Operasyonlar Komutanlığı ve Kerbelâ Polis Komutanlığı’nın yangından geriye kalan bölümlerin kontrol altına alınmasında Hz.Abbas (O’na selâm olsun) Savaş Tümeni’ne isnat olma konusunda temel ve önemli rol oynamışlar ve mühim gayretler sarf etmişlerdir.
 • - Bu mevkiye ulaşan komiteler arasında profesyonelliği en çok ve en üst düzey olan komite Savunma Bakanlığı’ndaki Askerî Mühendislik Komitesi olmuştur.
 • - Sivil Savunma Müdürlüğü’nün patlamalar sonucu ortaya çıkan yangınların söndürülmesinde ön plana çıkan bir rolü olmuş ve alışılagelmemiş bir şekilde çalışıp büyük sorumluluklar yüklenmişlerdir. Söz konusu yangınlar farklı türden yangınlardı. Aynı şekilde Hz.Ali Ekber (O’na selâm olsun) Tugayı’nın komutanlığıyla da olsun savaşçıları ile de olsun rolü olmuştur. Olay yerinde bulunmuşlar, Tümen’e de patlama esnasında inşatta bulunmuşlardır. Aynı şekilde Hz.İmam Ali (O’na selâm olsun) Savaş Tümeni’de Hz.Abbas (O’na selâm olsun) Savaş Tümeni’ne isnatta bulunup olay yerinde hazır bulunmuşlardır. Güzel bir girişimde bulunmuşlar ve Hz.Abbas (O’na selâm olsun) Savaş Tümeni’ne beş tonluk cephane hediye etmişlerdir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: