En hayırlıları Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) ziyareti olan Arefe günü ve gecesi amellerini tanıyalım…

Arefe gecesi:

Mubarek bir gecedir. “Ya Kâdiyel Hâcat/Ey İhtiyaçları ortadan kaldıran” münacatının okunacağı gecedir. O gecede Allah-u Teâlâ’nın izni ve lütfu ile tövbe kabul olunur ve duaya icabet edilir. Bu gecede Allah-u Teâlâ’ya itaat ederek amel eden kimseye yüz yetmiş yıl amel etmiş gibi ecir vardır. Birçok ameli vardır.İlki: İmam Sâdık’tan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) rivayet olunan ve şöyle başlayan dua:
“اللهمّ يا شاهد كلّ نجوى، وموضع كلّ شكوى، وعالم كلّ خفية، ومنتهى كلّ حاجة...”

“Allahumme ya Şâhide kulli Necvâ, ve mevzia kulli şekvâ, ve âlime kulli hafiyye, ve munteha kulli hâce....”İkincisi: Mefâtîh-ul Cinân’da Zilhicce ayının dokuzuncu günü amellerinde geçen, Seyyid İbn-i Tavûs tarafından nakledilen ve şöyle başlayan tesbihatı on defa okumak…

‘Subhanellahi kable kulli ahad, Vesubhanallahi ba’de kulli ahad…’

‘سُبْحانَ اللهَ قَبْلَ كُلِّ أَحَد، وَسُبْحانَ اللهِ بَعْدَ كُلِّ أَحَد...’

Üçüncüsü: Mefâtîh-ul Cinân kitabının Cuma günü ve gecesinde okunması rivayet edilmiş olan ve şöyle başlayan Arefe gecesi duasını okumak:

‘Allahumme men te’abb’e’e ve teheyye’e…’

‘…اَللّـهُمَّ مَنْ تَعَبَّأَ وَتَهَيَّأَ’

Dördüncüsü: Hz.İmam Huseyn’i (O’na selâm olsun) ziyaret etmek. O’nu (O’na selâm olsun) Kerbelâ toprağında ziyaret etmek. Kerbelâ toprağında bayrama kadar kalmak. Bu kişiyi bir yıl boyunca şerden korur.Arefe günü:

Her ne kadar bayram olarak bilinmese de büyük bayramlardan biridir. Sevinç ve neşe günü olarak da belirmiştir. Allah-u Teâlâ bu günde O’nu itaate ve ibadete davet etmiş ve semâlarının kapılarını onlara açmıştır. Müminler bu günün lezzetli münacatlarının zevkini sürerler. Bu günde Yüce Allah’a yakınlaşabilmeleri başlı başına sevinmeleri için yeterlidir esasen. Yüce Allah Bakara Sûresi’nin 198. Ayetinde şöyle buyurmuştur: ‘…Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde Meş'ar-i Haram'da Allah'ı zikredin ve O'nu size gösterdiği şekilde anın…’ İşte böylece onlara ihsan ve elibolluk sofralarını açıp sermiş; günahların bağışlanacağını, ayıpların örtüleceğini ve kederlerin giderileceğini vaad etmiştir. Kendisine doğru adım atıp gelmek isteyen kimseye izin vermiştir. Bu günde Şeytan; başka herhangi bir vakitten daha zelîldir, daha hakîrdir ve daha öfkelidir. Bu güne ait birçok amel vardır.

İlki: Gusül.

İkincisi: Arefe Günü oruç tutmak. Ancak bu kişiyi dua etmekten zayıf düşürmemelidir.

Üçüncüsü: Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) ziyareti. Zira bin hac, bin umre ve bin cihada bedeldir. Hatta daha da üstündür. Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) bu günde ziyaretinin faziletini belirten hadisler pek çoktur ve mütevatirdir (doğruluğundan kuşkuya mahal vermeyecek kadar fazladır, Editör). Bu günde Hz.İmam’ı (O’na selâm olsun) Mukkaddes Kubbesi’nin altında bulunup ziyaret etmekle muvaffak olan kimsenin Arafat’ta bulunan kimseden daha az ecri olmadığı; hatta daha da fazla olduğu belirtilmiştir. Hz.İmam Sadık’ın (O’na selâm olsun) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Allah Tebâreke ve Teâlâ Arafat ehlinden önce Hz.Huseyn’in (O’na selâm olsun) kabrinin ziyaretçilerine (rahmeti ile) tecelli eder; ihtiyaçlarını karşılar, günahlarını bağışlar, diledikleri işlerde şefaatlerini kabul buyurur. Sonra ikinci olarak Arafat ehline (rahmetiyle tecelli eder) ve onlara (da) o (işleri) yapar.”

Dördüncüsü:

İkindinin farzından sonra gökyüzünün altında iki rekat namaz kılmak. Bu namazda kul Allah-u Teâlâ’ya karşı işlediği günahlarını ikrar etsin. İlk rekatta Fatiha ile İhlas, ikinci rekatta da Fatiha ile Kafirûn Sûrelerini okumak müstehaptır. Sonra da Arefe günü özel mirasından olan dualara başlasın. Bunlar burada özetçe anlatılamayacak kadar çoktur. Bu yüzden bazısına işaret etmekle yetineceğiz.

Beşincisi: Dört rekat daha namz kılmak.. Bu namazının her bir rekatında bir defa Fatiha Sûresini ve elli defa İhlas Sûresini okunur. Bu namaz, rivayetlerde Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali b. Ebi Talib’in (Allah'ın salât ve selâmı üzerlerine olsun) Cuma günü yaptığı ameller arasında aktarılan namazdır.

Altıncısı: Seyyid İbn-i Tavûs’un el-İkbâl isimli kitabında Hz. Peygamber’den (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) rivayet ettiği, Mefâtîh-ul Cinân’da Zilhicce ayının dokuzuncu günü amellerinde geçen ve şöyle başlayan duayı okumak:

“Subhânellahillezî fissemâ’i arşih, Subhanellezî fil ardi hukmih…”

“سُبْحانَ الَّذي فِي السَّماءِ عَرْشُهُ، سُبْحانَ الَّذى فِي الأَرْضِ حُكْمُهُ... ”

Yedincisi: Hz.İmam Sadık’tan (O’na selâm olsun) rivayet edilen şu salavât ile dua etmek: ‘Her kim Muhammed ve Âl-i Muhammed’i (Muhammed Hanedânını, soyunu – Allah’ın salavâtı üzerlerine olsun) sevindirmek isterse namazında (şöyle) desin:’

“Allahumme Ya ecvede men e’tâ, weyâ hayre men su’il, weya erhame men isturhim, Allahumme selli alâ Muhammedin ve Âlihi fil ewwelîn…” (

“.. اَللّـهُمَّ يا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطى، وَيا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ، وَيا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ، اَللّـهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ فِي الأَوَّلي”

Dua devam ediyor, Mefâtîh-ul Cinân’da Zilhicce ayının dokuzuncu günü amellerine bakabilirsiniz.)

Sekizincisi: Recep ayının amellerinde geçen Ummü Davûd duasını okumak. Sonra şu tesbihât ile tesbihte bulunmak. Mefâtîh-ul Cinân’da Zilhicce ayının dokuzuncu günü amellerine bakabilirsiniz. Özet için sadece şu kısmını naklettik:

‘Subhanellahi kable kulli ahad, Vesubhanallahi ba’de kulli ahad…’

‘سُبْحانَ اللهَ قَبْلَ كُلِّ أَحَد، وَسُبْحانَ اللهِ بَعْدَ كُلِّ أَحَد...’

Dokuzuncusu: Hz. İmam Huseyn Efendimiz’in (Allah'ın salât-u selâmları üzerine olsun) Arefe günü özel duası.Sonuç itibariyle bu gün ile ilgili çok sayıda amel ve dua geçmiştir. Bunların bir kısmı Arefe gününde Arafat gününde olanlar içindir. Bu müşerref günün en faziletli ameli duadır. Bu gün dua ile çok özel olarak ön plana çıkmıştır ve ölü olsun diri olsun mümin kardeşlere çokça dua etmek gerekir.Allah-u Teâlâ müminleri ve mümineleri mubarek duruşa erişebilmeye ve Allah-u Teâlâ’ya itaat edip huzurunda dua edebilmeye muvaffak etsin. Şüphesiz O Rauf’tur, Rahîm’dir. Dualarınızda bizleri de unutmayınız.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: