Yüce Dini Merceiyet: “İnsanî, vatanî ve şerî yükümlülük; ilgili tarafların Basralıların çektiği sıkıntılara bir dur demesini gerektirir”

Yüce Dini Merceiyet Irak’taki ilgili taraflar, yetkililer ve dairelere seslenerek Basra şehri halkının çektiği sıkıntıları ortadan kaldırmak ve sorunlarına uygun ve hızlı çözüm bulmak için birbirleri ile yardımlaşıp koordine olmaları gerektiğini ve bunun hem insanî, hem vatanî, hem de şerî yükümlülüğün bir gereği olduğunu söyledi. Yüce Dini Merceiyet bu işin de merkezi ve yerel hükümet yetkilileri nezdinde ciddi irade, doğru niyet ve yeterince ilgi olduğu takdirde mümkün olduğunu söyledi.

Yüce Dini Merceiyet temsilcisi Şeyh Abdulmehdî Kerbelâî (İzzeti daim olsun) tarafından Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda 12 Zilhicce 1439 (24 Ağustos 2018) tarihinde kıldırılan Cuma namazının ikinci hutbesinde konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

“Aziz Basra eyaletindeki saygıdeğer vatandaşlarımızın şiddetli sıkıntılarla yüklü şikayetleri ulaşmaya devam ediyor. İçmek için elverişli suyun keskin bir şekilde azalmış; tüketim sularının ne banyo yapmak ne de insani kullanım için elverişli olmayacak durumdadır. Bazı vatandaşların kirli suları kullanması zehirlenmeye ve bazı deri hastalıklarına yol açmıştır. Yüce Dini Merceiyet’ten ve başka taraflardan tekrar tekrar gelen çağrılara rağmen bu güçlüğün –geçici bir süreliğine de olsa – çözümüne yönelik harcanan çabalar asgarî düzeyin altındadır. Hükümetin ilgi taraflarından bugüne dek bu insani krize uygun ilginin bulunmaması son derece üzüntü vericidir. İlgili hükümet tarafları suçu birbirine atmaktan ve bu dosyanın kusurlarının sorumluluğunu birbirine yüklemekten başka bir şeyi düzgün yapmamaktadır. İnsanî, vatanî ve şerî yükümlülüklerinin gereği olarak ilgili taraflar ve daireler; saygıdeğer Basra şehrindeki yakınlarımızın (halkımızın)bu sıkıntılarına bir dur diyebilmek ve sorunlarına uygun ve hızlı çözüm bulmak için aralarında yardımlaşıp koordine olmalılardır. Bu iş de mümkündür; eğer merkezî ve yerel hükümetlerdeki yetkililer nezdinde ciddi irade, doğru niyet (içtenlik) ve yeterince ilgi ve alaka bulunur da, rutin işlemlerden ve muhtelif dairelerdeki yetkiler için birbirleriyle çekişmekten uzaklaşıp tek bir takım halinde hareket ederler ve kesin kararlar alırlar ise…”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: