ساخت خوابگاههای دانشجویی ویژه خواهران در دانشگاه العمید

بخش فنی مهندسی آستان مطهر عباسی در چارچوب طرحهای متعدد خود، ساخت ساختمانی جدید برای اسکان دانشجویان دختر در دانشگاه العمید وابسته به بخش آموزش و پرورش عالی در آستان مطهر عباسی را آغاز کرده است.

این اقدام جهت آمادگی برای سال تحصیلی جدید، ایجاد مکانی برای اسکان بیشترین تعداد ممکن از دانشجویان دختر، فراهم کردن فضای درسی مناسب و کاستن از نگرانی خانواده ها برای تامین مسکنی امن و مناسب برای دانشجویان دختر صورت گرفته است.

در همین راستا، مهندس عباس موسی، رئیس بخش فنی مهندسی تصریح کرد: این ساختمان در محوطه دانشگاه در مساحت هزار و صد و سیزده متر مربع قرار دارد و گنجایش اسکان بیش از صد و چهل و چهار دانشجو را دارد. این خوابگاه از تمامی نیازهای ضروری برخوردار خواهد بود و در آن اتاقهای خواب به همراه تمامی لوازم و اثاثیه، سالنهای مطالعه، سالنهای غذاخوری، آشپزخانه بزرگ و سرویس بهداشتی وجود دارد. این امید می رود که ساخت این ساختمان کمی قبل از آغاز سال تحصیلی آتی پایان یابد.

در همین حال، ریاست دانشگاه العمید اعلام کرد: این پروژه از مسائل مورد توجه دانشگاه العمید است که همزمان با نزدیک شدن زمان ثبت نام دانشجویان برای سال تحصیلی جدید صورت گرفته است و بدین ترتیب، دانشگاه بر آن شد که به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشد، زیرا که در سال گذشته دانشگاه میزبان تعداد زیادی از دانشجویان استانهای عراق بوده است و بدین ترتیب این مسئله ایجاب می کرد که دانشگاه خوابگاه مناسبی را برای دانشجویان فراهم کند. این خوابگاه رایگان خواهد بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: