حضور کتابخانه و نسخ خطی آستان مطهر عباسی در هشتاد و چهارمین کنفرانس بین المللی ایفلا

کتابخانه و نسخ خطی آستان مطهر عباسی در فعالیتهای هشتاد وچهارمین کنفرانس بین المللی کتابداری و اطلاع رسانی که توسط اتحادیه بین المللی انجمنها و نهادهای کتابخانه ها «ایفلا» در کوالالامپور، پایتخت مالزی برگزار شده است؛ حضور یافت.
این کنفرانس با شعار «تغییر در روند کتابخانه ها، مسیری برای تغییر جوامع» به منظور توجه به نقش تاثیرگذار کتابخانه ها در تغییر جوامع، ملتها و رشد آنها با شرکت نمایندگانی از صد و ده کشور برگزار می شود.
این برای اولین بار است که نمایندگانی از کتابخانه و نسخ خطی آستان مطهر عباسی در چنین محفل جهانی علمی حضور یافته اند. حضور این نهادِ وابسته به آستان مطهر عباسی در این کنفرانس حکایت از پیشرفتهای حاصل شده در زمینه عملکرد این نهاد و همسویی آن با پیشرفتهای علمی و برخورداری از استانداردهای علمی کتابخانه های جهانی دارد.
اضافه بر حضور نمایندگان آستان مطهر عباسی کنفرانس و استفاده از تجارب دیگر نهادها، نماینده کتابخانه آستان مطهر عباسی یکی از 64 نماینده از 32 کشوری خواهد بود که در این کنفرانس با موضوع «نقش کتابخانه های عراق بعد از رهایی كشور از داعش» به ایراد سخن خواهد پرداخت.
لازم به ذکر است؛ کنفرانس ایفلا که با چند محور برگزار می شود، سالیانه پذیرای متخصصانی از کتابخانه ها و نسخ خطی از سراسر جهان است و در این سال کنفرانس با همکاری اتحادیه بین المللی کتابخانه ها و انجمن کتابخانه داران ملی مالزی با پشتیبانی وزارت گردشگری و فرهنگ کشور مالزی و دفتر برگزاری نمایشگاهها و کنفرانسهای ملی برگزار شده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: