Dinin kemâle erdiği ve nimetin tamamlandığı gün Gadîr-i Hum Bayramı günüdür

Allah (Azze ve Celle) dinini; Hz. Peygamber’den (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) sonra Vasî, İmam ve Halîfe olarak Müminlerin Emîri Hz.Ali bin Ebi Talib’i (O’na selâm olsun) atayarak nimetini tamamlamış ve dinini kemâle erdirmiştir. Bu da Gadîr-i Hum gününde olmuştur. Gadîr-i Hum bir bayramdır ve hatta Allah-u Teâlâ’nın bayram kıldığı günlerin en yücesidir. Çünkü O günde din kemâle ermiş ve nimet tamamlanmıştır. Zaten hangi nimet ilahi nimetin tamamlanışından ve dinin kemâle ermesinden daha büyük olabilir? Bu nimet de verdiği bu mubarek güne karşılık müminleri Allah’a (Azze ve Celle) şükretmesini, senâda bulunulmasını ve hamdetmelerini gerektirir.

Ebu Mueyyed, H. 568 yılında vefât eden Muvaffak b. Muhammed el-Mekkî el-Harezmî’den o da kendisinin Ebu Said el-Hudrî’ye dayanan isnâdından şöyle rivayet etmiştir: “ Resûlullah (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) insanları Gadîr-i Hum gününde Ali’ye (O’na selâm olsun) çağırdığı zaman ağacın altındaki dikenlerin (kaldırılmasını) emretti. Onlar da süpürdüler… Perşembe günüydü. Ali’yi çağırıp pazularından tutup kaldırdı. (Öyle kaldırdı ki) insanlar Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) kol altının beyazlığını gördü. Onlar dağılmadan şu ayet-i şerîfe indi: “Bugün, size dininizi kemale erdirdim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslam'ı beğendim…”

Bunun üzerine Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şöyle buyurdu: “Dinin kemâli, nimetin tamamlanması ve Rabb’ın risalelerim ile benden sonra Ali’nin velayetine razı olmasına Allahu Ekber!”

“İbn-i Asakir” olarak bilinen ve H. 571 yılında ölmüş olan Ebul Kasım Ali b. Huseyn b. Hibetullah eş-Şafîî, Ebu Hureyre’ye dayanan bir hadiste şöyle rivayet etmiştir: ‘Zilhicce ayının on sekizinci gününü oruç tutarak geçiren kimsenin (ecri) altmış ay oruç tutmanın (ecri) yazılır. O gün; Gadîr-i Hum günüdür. (O günde) Hz.Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) Ali’nin elinden tutup ‘Ben Müminlerin Velî’si değil miyim?’ dedi. Onlar da ‘Evet ey Resûlullah” dediler.’

‘Bunun üzerine “Ben kimin mevlâsı isem Ali de onun mevlasıdır” dedi.’
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: