Cuma namazı hutbesinde işlenen en önemli konular…

Yüce Dini Merceiyet temsilcisi Seyyid Ahmed Safî (İzzeti daim olsun) tarafından Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda 19 Zilhicce 1439 (31 Ağustos 2018) tarihinde kıldırılan Cuma namazının ikinci hutbesinde birçok konuya değinildi. En önemlileri şöyle:

 • - Sağlam kültüre duyduğumuz ihtiyaç; yeme içmeye duyduğumuz ihtiyaçtan da daha fazladır.
 • - Gençler bugün bir tehlike içerisindedirler. Bu tehlike de kültürel tehlikedir. Bazı detaylar korkunçtur. Üzerlerine düşen sahip oldukları enerjileri güzel bir şekilde işlevselleştirmeleridir. Çünkü onlar (gençler) memleketin gelecek için depoladığı kimselerdir. Kendilerinden istenen şeylere dikkatlerini vermeleri gereklidir.
 • - Üzülerek söylüyorum ki bugün bizde kültür düzeyinde düşüş vardır. Bununla (kültür ile) medenî olma halini kastediyoruz.
 • - Irak’ta öğretimin ve kültürün düzeyinin düşmesine yol açan birçok sebep vardır. Irak öyle bir ülke olmamasına rağmen bunlar bunun meydana gelmesine yol açmıştır.
 • - Irak uygarlık konusunda daha çocuktur denecek bir ülke değildir. Bunda yeni olmadığı gibi başka bir kültüre yaslanarak (medenileşmiş) de değildir.
 • - Herkesten bu kültürün sorumluluğunu asgari düzeyde de olsa yüklenmelerini istiyoruz.
 • - İlim ve cehalet arasında nefret vardır. İlim cehaleti kabullenmez ve reddeder. Aksi de doğrudur.
 • - Bazen cahil kimse yalındır (kompleksli değildir); öğrenmeyi ister ve talep eder. Bu yüzden de tartışma hali olumlu bir hale dönüşür.
 • - Şarlatanlar piyasasını cahillerin içinde bulur. Cehaletin olduğu yerlerde piyasası yürür. Bilinç arttıkça şarlatanlar azalır. İlim geldikçe şarlatanlık gider.
 • - Cehalet, ilmin ve sağlam bir kültürün olmadığı yerleri yurt edinir.
 • - Hiçbir faydası olmayan sitelerde gecelerini uykusuz geçiren genci görünce gerçekten üzülüyoruz (inciniyoruz). Ona ‘Ey oğlum; güneş ancak tembellerin üzerine doğar.’ diyorum.
 • - Bazı üniversite mezunlarını maalesef adını zar zor yazarken, bir parça düz yazıyı imla ve dil hataları ile doldurmadan yazamıyor bulmaktayız.
 • - Gençlerimiz, umudun ta kendisidir. Ancak onları hiçbir faydası olmayan sitelerde gecelerini uykusuz geçirirken gördüğümüzde inciniyoruz.
 • - Ey genç; kasten (bile bile, isteyerek) tembel olma. Çünkü bu delikanlılık (dönemine) ve enerjilere memleketin de, ailenin de, toplumun da ihtiyacı vardır.
 • - Memleket de, toplum da, aile de gençlerden gayret, enerji ve kültür ister. Bu yüzden de (gençlerin) onların aklını olgunlaştıran bilgiyi seçmeleri gerekir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: