شرکت دانشگاه العمید در کنفرانس جهانی آموزش پزشکی در سوئیس

دانشگاه العمید، وابسته به هیات آموزش و پرورش عالی در آستان مطهر عباسی اخیرا در برنامه های کنفرانس جهانی آموزش پزشکی که در شهر بازل سوئیس با شرکت تعدادی زیادی از دانشگاههای بین المللی برگزار شد، شرکت کرده است.
شرکت دانشگاه العمید در این کنفرانس با هدف آشنایی با رویکردها و دستاوردهای جدید درخصوص روشهای آموزشي در دانشکده های پزشکی، و تربیت دانشجویان با سطح معلومات بالاتر، افزایش تواناییهای فارغ التحصیلان، در پیش گرفتن روشهای جدید در ارزیابی و آزمایشها، تبادل تجارب در سطح بین المللی جهت بهبود استانداردهای علمی در زمینه آموزش پزشکی صورت گرفت.
در همین راستا، دکتر جاسم الابراهیمی، رئیس این هیات و معاون آموزشی رئیس هیات آموزش و پرورش در آستان مطهر عباسی در مصاحبه با شبکه الکفیل گفت: شرکت در این کنفرانس یکی از راههایی است که از طریق آن می توان از تجارب دیگران در زمینه آموزش پزشکی و پیشرفتهای حاصله در آن حیطه آگاه شد و در کنار آن نیز، توانایی اساتید را در زمینه تدریس افزایش داد.
این کنفرانس از کنفرانسهای جهانی به شمار می آید که در آن تعداد زیادی از دانشگاهها از کشورهای مختلف جهان شرکت می کنند. از آنجا که دانشکده پزشکی در دانشگاه العمید دنبال کننده متد پزشکی در دانشگاه لیستر انگلیس است که از جدیدترین متدهای پزشکی جهانی به حساب می آید، لازم است که این دانشگاه در این کنفرانسها که در آن؛ سخنرانیها، کارگروه ها و پژوهشهای علمی با موضوعهای مختلف ارائه می شود، حضور یابد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: