برگزاری مسابقات حفظ قرآن کریم جهت آمادگی و انتخاب بانوان حافظ برای مسابقات بین المللی قرآن

برای آماده کردن بانوان حافظ قرآن و انتخاب آنها برای شرکت در مسابقات بین المللی، موسسه قرآن کریم بانوان وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی در آستان مطهر عباسی مسابقه ای را برگزار کرد.
این مسابقه در قالب دومین دوره مقدماتی حفظ قرآن کریم «فرقان» با شرکت تعدادی از بانوان حافظ از مراکز و نهادهای قرآنی مختلف در استان نجف اشرف و همچنین دانشجویان دختر موسسه بانوان با نظارت کمیته داوری متخصص و بر اساس استانداردهای بین المللی در برگزاری چنین مسابقاتی برپا گشت.
در این رقابت، بانوان حافظ به گروههای تقسیم شده و آزمون آنها در طی سه روز و در فضای معنوی بالایی برگزار گردید.
این آزمون بر اساس قابلیت حفظ آنها از سه جزء تا حفظ کامل قرآن برگزار شد و در این مسابقه نفرات برتر بانوان حافظ انتخاب شدند.
شایان ذکر است که هدف از آغاز به کار موسسه قرآنی بانوان که در محله الکرامة در استان نجف قرار دارد، اشاعه علوم دینی در محافل بانوان در رأس آن، علوم قرآنی و فراهم نمودن زمینه برای تربیت نسل بانوان قرآنی است که سنت خواندن قرآن و انجام پژوهش علمی در تمامی زمینه های قرآنی و علوم آن را احیا کنند. همچنین از اهداف این موسسه آموزش کتاب قرآن و علوم آن وتلاش برای ایجاد ارتباط میان پژوهشگران است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: