سفر نماینده آیت الله سیستانی به بصره برای رفع سریع مشکل کم آبی

سید احمد الصافی (دام عزه) نماینده مرجعت عالی بیان داشت: به همراه تیم کارشناسان جهت تلاش برای دستیابی به راه حلی درخصوص مشکل آب به بصره آمده است و از زمان حضورش در بصره، هیچ اظهارات رسمی را مطرح نکرده است.
سید الصافی عنوان داشت: ما از سوی مرجعيت عالی سید علی سیستانی (دام ظله) برای مأموریت مشخصی اعزام شده ایم که این مأموریت عبارت از کمک به مردم بصره است تا آنها شرایط نامناسب بحران آب را پشت سر بگذارند. ما شبانه روز برای دستیابی به طرحها و راه حلهای فوری و میان مدت و بلندمدت جهت پشت سر گذاشتن این مشکل در تماس و گفتگو هستیم و عملاً اقدامات لازم را برای حل این مشکل تا حد توان خود آغاز کرده ایم.
وی ادامه داد: ما در این مسأله به نمایندگی از مرجعت عالی به استان بصره آمده ایم نه آستان مطهر عباسی.
سید الصافی خاطرنشان کرد: آنچه که برخی از صفحه های اجتماعی درخصوص مسائل یا اظهارات دیگر منتشر کرده اند، صحت ندارد و ما تأکید می کنیم که هیچ صفحه يا کانالی در هیچکدام از شبکه های اجتماعی نداریم.
پیشتر نماینده مرجعيت عالی در روز (یازدهم شهریور ماه) به همراه هیأتی از کارشناسان بنا به فرمایشات مرجعيت عالی راهی بصره شدند تا حل بحران آب در بصره را مورد بررسی قرار دهند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: