Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Bölümleri Kompleksi projesinde dikkat çeken ilerleme

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Bölümler Kompleksi projesi çalışmaları dikkat çeken ilerlemelere sahne oluyor. Pürüzsüz bir şekilde akan çalışmalar kapsamında beton iskeletin %75’i tamamlandı. Bunlarla eş zamanlı olarak kesim çalışmaları da belirlenen teknik planlar doğrultusunda eş zamanlı olarka ilerliyor. Proje çalışmalarında açıkça fark edilen bir ilerleme yaşanıyor. Herhangi bir şekilde duraksama yaşanmayan projede yer altı suları vb doğal şartlar nedeniyle gecikme meydana geldi. Ancak bunlar projeden doğrudan sorumlu olan Mühendislik Projeleri Bölümü’nün çalışmalarını engelleyemedi. Bölüm büyük çaba harcayarak projenin herhangi bir aksama olmaksızın devam etmesini sağladı.

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü Başkanı Ziya Mecîd Saiğ konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bölümler Kompleksi projesi Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin önemli ve mükemmel projelerinden biri sayılmaktadır. Proje tamamlandıktan sonra Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi içerisinde, Genişleme Bölümü’nde ve Eski Eyvanlar içerisinde çalışan personelin tümü, kapladıkları alan ve odalar da dahil olmak üzere buraya taşınacak. Bu bina 1500 m2lik bir alan kaplayan 12 katlı bir binadır. Her bir katta; duyulan ihtiyaç ve bölümün genişliğine göre bir ya da iki bölüm yer alacak. Yeraltı katı da 1100 m2lik bir alandan oluşmaktadır ve otopark olarak değerlendirilecektir. Zemin katı ise bir karşılama salonu ve hizmet biriminden oluşmaktadır. Diğer katların bölümlere ait olacaktır ve her bir katın kapladığı alan 1250 m2dir.”

“Şimdi yeraltı katı ile beraber beş kata ulaştır. Proje, toprağının çamurlu olması nedeniyle yavaş ilerliyordu. Bu da bizi betonarme sütünlar (365 betonarme direk) kullanmak zorunda dıraktı. Bunlar yerin 23 metre altına sabitlendi. Ardından yeraltı aşamasına ve katlar aşamasına çıktık. Allah’a hamdolsun çalışmalar devam ediyor. İnşa’Allah bu tarihten iki yıl sonra tamamlanacak. Tamamlanma oranının şu anda %35 olduğunu da ifade edelim.”

Şunu da ifade edelim: Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nde yaşanan geniş çaplı ve dikkat çeken genişleme sonucu bünyesinde çalışan personelde de büyüme meydana gelmiştir. Bu da çoğunluğu Sahn-ı Şerîf olarak bilinen yer altı avlusunun içerisinde alan bölümlerin çalışabilmesi için yerin yetmemesi ve dar gelmesine yol açmıştır. Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği de; ziyaretçilere daha geniş çaplı fırsat tanımak ve Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nı ziyaretlere ve ibadetlere mahsus kılmak için bünyesindeki tüm bölümleri, şubeleri ve birimleri ile birlikte tek bir yerde toplaya bir kompleks inşa edilmesini uygun görmüştür. Böylelikle bu proje aracılığıyla Mukaddes Türbe bünyesindeki bölümlerin hepsi gelişmiş bir organize kurumsal sisteme göre çalışabilecek ve performanslarını daha da üst düzeye taşıyabilecektir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: