Muharrem-i Haram ayının ilk gecesinde Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Kubbe-i Şerîfesi’nde dalgalandırılacak sancağın niteliklerine dair…

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) müşerref yaşantısı da kelimelerin karşısında aciz kaldığı, insanı hayretler içerisinde bırakan nitelikte derslerle yüklüdür. Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) sancağı da nedenle yoğun anlamlara dolup taşan bir semboldur. Hz.İmam Ali Evlâdı (O’na selâm olsun) ve Yüce Yaradan’ın seçtiği Pâk Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) Hanedânı’nın terbiyesi ve himayelerinde yetişen, vefâkarlığın ve batıla boyun eğmezliğin sembolü, kahramanlık ve velayet adresi ve Masum İmam’ın (O’na selâm olsun) diliyle ‘Şahadet ederim ki sen işin hususunda basiret üzere (öbür âleme) gittin…’ diye övülen Hz.Ebulfazl Abbas (O’na selâm olsun) kuşkusuz Allah-u Teâlâ nezdinde özel bir makama sahiptir. Bu nedenle de O’nun (O’na selâm olsun) sancağı akıp geçen tarih boyunca Allah-u Teâlâ’nın; şifa talep eden, zalim düşmana karşı zafer vb dilekleri olan kimselerin dileklerini yerine getirdiği muazzam bir vesile ve ilham kaynağı olmuştur. Zaten söz konusu Hz.Ebulfazl Abbas (O’na selâm olsun) Efendimiz iken başka türlüsü mümkün müdür ki?

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Terzilik Şubesi personeli de bu hassasiyetten hareketle her yıl Kubbe-i Şerîfe’de Muharrem-i Haram ayının ilk gecesi dalgalandırılacak özel sancağın dikimini gerçekleştirmektedir. Bu yıl (H.1440) Muharrem-i Haram ayının ilk gecesinde Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda özel tören ile birlikte Kubbe-i Şerîfe’de bu sancağın göndere çekilmesi; Hüzünler Ayı Muharrem-i Haram’ın da başladığının ilanı anlamına gelmektedir.

Sancağın dikimini gerçekleştiren Terzilik Şubesi’nin Sorumlusu Abduzzehra Davud Uluslararası El-Kefîl Ağı’na açıklamada bulunarak şunları söyledi: “Şubenin sene boyunca çok sayıda çalışması vardır. Şubemizin şereflendiği çalışmalardan biri de Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) Ziyaretgâhı’nın Kubbe-i Şerîfesinin sancağıdır. (Hem) senenin diğer on ayı boyunca dalgalanan kızıl sancak (hem) Muharrem (başında) Hz. Muhammed Hanedânı’nın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) hüzün aylarının başladığını ilan edip (Muharrem ile Safer ayı boyunca) dalgalandırılan kara sancak (bizim tarafımızdan dikilmektedir).”

“Sancağın yapımı ve bir araya getirilmesi birçok aşamadan (oluşmaktadır). Kumaş türünden başlıyor. Bunun için iklim şartlarına tahammül eden ve renkleri değişmeyen iyi bir kumaş seçilip özel olarak olarak ölçü alınıyor. Kumaşın genişliği 3.5 m ve yüksekliği de 2.5 m olup birbiri ile bağlantılı iki yüzden oluşmaktadır. Her birine “Ya Sakî Ataşâ Kerbelâ/Ey Kerbelâ’nın susuz kalmışlarının su getiren kimsesi” yazılıdır. Bu ifade sadece Muharrem ve Safer aylarına (ait sancağa) özgüdür. Hattat üstad Firas el-Esedî'nin kalemi ile Sülüs hattı türünde yazılmış olan yazının tüm sancak üzerinde kapladığı mesafe 1.2 m x 2.5 m’dir ve kızıl renklidir. Sancağın ağırlığı 2.5 m’yi bulmaktadır.”

Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Huseynî Hüzünler Mevsimi’nin başladığını ilan eden bu töreni 2005 yılından bu yana geleneksel olarak her sene düzenlemektedir. Törende Kubbe-i Şerîfe’de bulunan kızıl fon üzerine beyaz renkte Arapça “Ya Kamer-i Benî Haşim/Ey Haşimoğulları’nın dolunayı (ay yüzlüsü)” yazılı sancağı indirilip yerine askeri merasim eşliğinde kara fon üzerine kızıl ile "Ya Sakî Ataşâ Kerbelâ/Ey Kerbelâ’nın susuz kalmışlarının sakîsi (su getiren kimsesi)" yazılı sancağı göndere çekmektedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: