مفروش کردن بین الحرمین با بیش از ۲۰ هزار متر مربع فرش قرمز

در راستای اقدامات و آمادگی ها برای عاشورای حسینی، بخش بین الحرمین، وابسته به آستان های مطهر حسینی و عباسی مساحت بین الحرمین را با فرش قرمز مفروش کرد.
این اقدام پس از اندازه گیری های صورت گرفته از دربهای ورودی آستان مطهر حسینی که مشرف به بین الحرمین است تا دربهای ورودی امام حسن و حسین (عليهما السلام) و باب الحجه (عج) در آستان مطهر عباسی انجام شد.
مساحت فرش شده به بیش از بیست هزار متر می ‌رسد که در زیر آن نیز به همین مساحت نایلون فرش شده است تا حركت زائران مشارکت کننده در دسته میلیونی طویریج راحتتر انجام پذیرد.
این بخش همچون سایر بخش های آستان های مطهر حسینی و عباسی تمامی امکانات خود را از چند روز قبل برای استقبال از زائران و عزاداران و موکب های حسینی به کار گرفته است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: