Aşûra gecesi ve günü amelleri

Aşûra gecesi ve gününün çok sayıda özel ameli vardır.Aşûra gecesi amelleri

 1. Yüz rekatlık namaz. Her rekatta bird aha Fatiha Sûresi, 3 defa İhlas Sûresi okunur. Hepsi bittikten sonra “Subhânellahi velhamdu lillahi velâ ilahe illallahu Vellâhu Ekberu velâ havle velâ kuvvete illa Billahîl Aliyyil Azîm” denir. (Anlamı: Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah’a hamdolsun. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah yapılabilecek her türlü vasıftan daha büyüktür. Pek ulu ve pek yüce olan Allah’tan başkasından ne bir kuvvet vardır ne de bir kudret.”
 2. Gecenin sonunda dört rekat namaz. Her bir rekatında Fatiha Sûresi ve ardından şu sureler onar defa okunur Ayet-el Kursî, İhlas, Felâk ve Nas suresi. Namaz bittikten sonra yüz defa İhlas Sûresi okunur.
 3. Dört rekat namaz. Her bir erkatta Fatiha Suresi ve elli defa İhlas Sûresi okunur. Bu Müminlerin Emîri’nin (Allah’ın salât ve selâmları üzerine olsun) namazı olarak bilinen ve pek çok fazileti bulunan namaz ile mutabıktır. Seyyid İbn-i Tavûs (Allah O'na rahmet eylesin) bu namazı zikrettikten sonra şöyle demiştir: Dördüncüsünün selâmını verdikten sonra Allah-u Teâlâ’yı çokça zikret, Resûlü’ne çokça salât eyle ve Onlar’ın düşmanlarına ne kadar lanet okuyabiliyorsan o kadar çok lanet oku.”
 4. Rivayetlerde geceyi uyumadan ibadetle geçiren kimsenin adeta tüm meleklerin ibadeti gibi bir ibadet yapmış olduğu ve bu gecede amel edenin yetmiş yıl amel etmeye denk olduğu geçmiştir. Rivayetlerde ayrıca bu gecede Allah-u Teâlâ’nın Hz. Huseyn’i (O’na selâm olsun) Kerbelâ’da ziyaret edip sabah vakti gelinceye dek orada geçirmeye muvaffak olan kimseyi; Kıyamet gününde Hz. Huseyn’in (O’na selâm olsun) kanına bulanmış ve Hz. Huseyn (O’na selâm olsun) ile beraber şehîd olan kimseler arasında haşr edeceği geçmiştir.

Ameller hakkında daha fazla detay ve bilgi için; Mefâtîh-ul Cinân kitabı ile Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) mektebinden nakledilen diğer ziyaret ve dua kitaplarının Aşûra gecesi ve günü bölümüne bakabilirsiniz.Aşûra günü amelleri

 1. Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) şehîd olduğu gün olduğu için bu gün; Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) ve dostları için matem, musibet ve hüzün günüdür. Öyleyse Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) velâyetine bağlı olan herkes için bu günde Dünyevî ihtiyaçlar için çaba harcamaktan uzaklaşması ve evlerinde bir şeyler stoklamaması gerekir. Hz.İmam Ali Rıza’dan (O’na selâm olsun) şöyle nakledilmiştir: Her kim Aşûra gününde ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcamayı terk ederse Allah onun hem Dünya hem de ahret ihtiyaçlarını karşılar. Her kim için Aşûra günü musibet, hüzün ve ağlama günü olursa Allah (Azze ve Celle) o kimse için Kıyamet gününü sevinç ve mutluluk günü kılar, bizimle Cennete gözü aydınlanır. Her kim Aşûra gününe ‘Bereket günü’ der de bu günde evinde bir şey stoklarsa, stokladıkları bereketlenmez ve Kıyamet gününde Yezîd, Ubeydullah bin Ziyad ve Ömer bin Sâd ile haşrolur. Allah onlara ateşin en dipteki yerine (vardırana dek) lanet eylesin!”
 2. Aynı şekilde Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) dostlarının bu günde vakitlerini Hz. Huseyn’e (O’na selâm olsun) ağlamaya ve Hz. Huseyn ile Ehlibeyti’nin (Hepsine selâm olsun) musibetlerini anmaya ayırmaları ve bu acı münasebet için matem düzenlemeleri gerekir.
 3. Aşûra gününde Hz.İmam Huseyn’i (O’na selâm olsun) Aşûra gününe özel ziyaret duası ile ziyaret etmek müstehaptır.
 4. Aynı şekilde bu günde insanın gücü yettiğince Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) düşmanlarına lanet okuyup teberrî etmesi (onlardan ve yaptıklarından tamamen uzak olduğunu ifade ve ilan etmek) gerekir.
 5. Bu günde müminlerin birbirine şöyle diyerek taziye sunması müstehaptır: “Â’zamallahu ucûrena bimusabena bilHuseyni Aleyhissalam, Vece’alana ve iyyakum minettalibîne bisârihi me’a veliyyihil –İmam-il Mehdî min Âl-i Muhammed’in Aleyhimusselâm”

Yani: “Allah bizim Hz. Huseyn’in (O’na selâm olsun) musibetini (yaşamakta olduğumuz için verdiği) ecri yüce kılsın ve bizi de sizleri de, O’nun (kanının) velisi Muhammed Soyu’ndan İmam Mehdî (Hepsine selâm olsun) ile birlikte O’nun intikamını alan kimselerden kılsın!” 1. Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) dostlarının oruca niyet etmeden yeme ve içmeden uzak durması, öğleden sonraya gün bitinceye kadar bu hale devam etmesi gerekir. Yeyip içecekleri vakit de musibete uğrayan kimseler gibi süt, yoğurt yemeleri ve lezzetli yemekler yemeleri gerekir. Allame Meclisî “Zâd-ul Mead” isimli kitabında şöyle demiştir: “Daha güzel olan; dokuzuncu ve onuncu günde oruç tutmamaktır. Çünkü Ümeyyeoğulları Hz. Huseyn’in (O’na selâm olsun) musibetine sevinç gösterisinde bulunmak ve katledilmesi hatırasını mubarek yapmak için oruç tutarlardı. Çok sayıda hadis uydurarak Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) adına iftirada bulunmuşlar ve bu iki günün de, oruçlarının da çok faziletli olduğunu söylemişlerdir. Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) yollarından aktarılan çok sayıda hadiste bunlarda ve özellikle de Aşûra gününde oruç tutmak yerilmiştir.”
 2. Hz. Huseyn’in (O’na selâm olsun) katillerine bin defa şöyle diyerek lanet okumak: ‘Allahummel’an kateletil Huseynî Aleyhisselâm /Allah’ım Hz. Huseyn’in (O’na selâm olsun) katillerine lanet eyle!”
 3. Hz. Huseyn’i (O’na selâm olsun) ‘Vâris’ ziyareti olarak bilinen ve ‘Esselâmu Aleyke Yâ Vârise Âdeme Safvetillah…’ diye bilinen ziyaret ile ziyaret etmek.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: