116 Iraklı aşîret ve kabilelere ait matem alaylarının katılımıyla: Kerbelâ şehitlerinin defnediliş hatırasına yönelik anma töreni

Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) Aşûra’sını anmaya dair birbirinden farklı çok sayıda ayin ve merasim vardır. Bunların hepsinin ortak noktası; Taff Vakıası (Kerbelâ Faciası’nda) kapsamında ve Taff Vakıası’na bağlı olarak yaşanan acı verici olayları anmaktır. İşte bu merasimlerden biri de Muharrem-i Haram ayının on üçüncü gününde Hz.İmam Huseyn’in, Hane Halkı’nın ve Dostları’nın (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) üç gün Kerbelâ toprağında güneşin altında kavrulduktan sonra defnedilişinin hatırasını anmaya yönelik olan matemdir.

Kerbelâlılar da atalarından miras aldıkları merasim örfünün bir parçası ve Muharrem-i Haram ayının ilk gününden itibaren başladıkları matem merasimlerinin devamı olarak bu matem merasimini düzenledi. Irak’ın muhtelin eyaletlerinden gelen aşiretlerin yanı sıra Huseynî matem alayları ve yapıların katıldığı bu büyük ortak matemin en başında Esedoğulları Aşîreti matem alayı yer alıyor. Çünkü H.61 yılında Taff Vakıası sonrası Hz.İmam Seccâd’ın (O’na selâm olsun) Kerbelâ şehitlerini defnetmesine yardımcı olanlar Esedoğulları kabilesindendi. Bu yüzden de bu mateme aynı zamanda “Büyük Esedoğulları Matemi” deniyor.

Mateme katılanlar gruplar halinde diziliyor. Her bir grup, bu her yıl düzenlenen mateme katılan bir kabileyi temsil ediyor. Önlerinde Huseynî sancaklar ve o kabilelerin büyükleri yer alıyor. Kerbelâ şehitlerine atfen bazı semboller ve cenazeye atıfta bulunmak için defin işlemlerinde kullanılan bazı eski aletler taşıyan matem alayının en başında da Esedoğulları kabilesi bulunuyor.

Hanımların da bu mateme aktif bir katılımı oldu. Ekerklerden ayrı bir matem yürüyüşü düzenleyen hanımların bir kısmı da Hz. Zeyneb’in (O’na selâm olsun) yaşadığı musibetin acısını içlerinde yaşadıklarını ifade etmek amacıyla üzerlerine çamur sürdüler. Hanımlar yürüyüşleri esnasında Şehitlerin Efendisi Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) Mukaddes Kerbelâ’da pâk kanıyla çizdiği yoldan dönmeyeceklerini belirten sloganlar attılar.

Matem merasimine katılanların yürüyüşü Mukaddes Kerbelâ şehrinin merkezinin doğusunda yer alan ve bu merasimin kurucusu kabul edilen Seyyid Cevdet Türbesi’nin yanı başından başladı. Eski Şehir olarak bilinen bölgeyi çevreleyen caddeden geçtikten sonra Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na giriş yapan mateme katılanlar; akabinde Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn meydanından geçtikten sonra matemlerinin kapanışını Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunda matem meclisi düzenleyerek yaptı.

Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri’ne bağlı Huseynî Ayinler, Matem Alayları ve Hizmet Grupları Bölümü Başjanı Hacı Riyaz Nimet Selmân, Uluslararası El-Kefîl Ağı’na açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: “Bölüm olarak sorumluluğumuzun bir parçası olarak; diğer Mukaddes Türbeleri’nin de yardımıyla mateme katılanları karşılamak için her türlü ortam hazırlığını gerçekleştirdik. Bu kapsamda Mukaddes Kerbelâ içinden ve dışından 116’dan fazla matem alayı katıldı. Bazısı bugün sabahından itibaren merasimlerini eda etti. Büyük bir bölümü de her yıl alıştığımız şekilde merasimlere katıldı. Matem alaylarının yürüyüşü; izdiham vakalarının önüne geçmek için belirlenen güzergâhlar üzerinden kolaylıkla ve akıcı bir şekilde gerçekleşmiştir. Matme alayları yaklaşık dört saat boyunca gelip gitmeye devam etti. Bu esnada Mukaddes Kerbelâ’daki hizmet grupları da onlara hizmet sundu.”

Bu merasim ve yüklediği hüzünlü hatıralar ile birlikte; Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) pâk kanı ile suladığı ölümsüz destanının başka bir sayfası daha yazılmış oldu. Şehitlerin Efendisi’nin (O’na selâm olsun) kutlu devrimi ve ölümsüz prensipleri ebediyete kadar dünyadaki tüm hür insanların yolunu aydınlatmaya devam edecektir…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: