Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (İkisine de selâm olsun) Türbeleri’nden Hz.İmam Zeynelabidîn’in (O’na selâm olsun) şahadeti hatırası münasebetiyle özel anma töreni

Allah-u Teâlâ’ya secde etmiş en hayırlı kimseler olan Hz. Resûlullah ve Pâk Ehlibeyti’nden (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin)

Hidayet Önderlerinin dördüncüsü…

Nebevî ilimlerin varisi…

Kurtuluş Gemisi…

Taff Vakıası’nda (Kerbelâ Olayı’nda) Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) sağ kalan tek mirasçısı…

Kerbelâ şehitlerinin pâk naaşlarının defnini gerçekleştiren…

İbadetinin çokluğu nedeniyle secde uzuvları nasırlar tutan İmam…

Hz.İmam Huseyn’in oğlu Hz.İmam Ali (İkisine de selâm olsun)

Hz.İmam Zeynelabidîn (O’na selâm olsun).

Emevî kininin, nefretinin ve dünya için kudurmuşluklarının sonucunda zehirletilerek şehîd edilen Hz.İmam Seccâd’ın (O’na selâm olsun) musibeti için; Müminlerin gönüllerinde sönmeyen ve hiçbir zaman da sönmeyecek olan bir kor vardır. Secde Edenlerin Efendisi (O’na selâm olsun) için yanan bu ateş özellikle de Muharrem-i Haram ayındaki şahadet hatırasında zirveye çıkar.

Hz.İmam Zeynelabidîn’in (O’na selâm olsun) şahadeti hatırasını anmak amacıyla Amcası Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı kara kumaşlar ve bu facianın hüznünü yansıtan matem yazıları ile kaplandı. Nübuvvet Hanedânı Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) dostları; Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı Hz.İmam Mehdî’ye (Allah-u Teâlâ pek mubarek çıkışını daha da yakın kılsın) taziye sunarak hüzün tazeledi.

24 Muharrem 1440 (4 Ekim 2018) Perşembe günü kılınan öğle ve ikindi namazlarından sonra İki Mukaddes Türbe hizmetkârları özel ortak matem töreni düzenledi. Pâk İmamlar’ın Dördüncüsü Hz.İmam Zeynelabidîn’in (O’na selâm olsun) hatırasında Torunu Hz.İmam Mehdî’ye (Allah-u Teâlâ pek mubarek çıkışını daha da yakın kılsın) ve Babası Şehîtlerin Efendisi Hz.İmam Huseyn ile Amcası Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı ikisinin de üzerine olsun) Allah-u Teâlâ katındaki Pâk ruhlarına taziye sunmak için düzenlenen tören Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nde başladı. Huşû ve kederle dolu kalplerle Kerbelâ’da susuz kalanların su getiren kimsesi ve Hz.İmam Huseyn’in hem Kardeşi hem de Alemdârı Hz.Ebulfazl Abbas’ın (İkisine de selâm olsun) Mukaddes Ziyaretâhı’nda mateme başlayan Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) hizmetkârları; acı dolu faciaya duydukları hüznü ifade eden şiarlar eşliğinde yürüyüşe başladı. Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’ndan geçtikten sonra Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na giriş yaptıkları zaman Şehitlerin Efendisi’nin (O’na selâm olsun) hizmetkârları tarafından karşılandılar. Matem töreninin kapanışı İki Mukaddes Ziyaretgâh’ın hizmetkârlarının düzenlediği ortak matem meclisi ile yapıldı. Matem meclisinde okunan mersiyeler ve sinezenlerle yaşanan musibetler ve Hz.İmam Seccâd’ın (O’na selâm olsun) mazlumiyeti anıldı.

Hz.İmam Seccad; Ebu Talib oğlu Ali oğlu Huseyn oğlu Ali’dir (Hepsine selâm olsun). Pâk Ehlibeyt İmamları’nın dördüncüsüdür. Künyesi Ebul Hasan’dır (Hasan’ın Babası demektir). En meşhur lakapları Seccâd (Pek çok secde eden) ve Zeynelabidîn’dir (İbadet edenlerin süsü, güzel olanı). H.38 senesinde Medîne-i Münevvere’de doğmuştur. Dedesi Müminlerin Emîri’nin (O’na selâm olsun) İmamet döneminde ile beraber iki yıl, Amcası Hz. Hasan-ı Muctebâ’nın (O’na selâm olsun) İmamet döneminde on yıl ve Babası Hz. Huseyn’in (O’na selâm olsun) İmamet döneminde on bir sene yaşamıştır. Babası Şehitlerin Efendisi’nden (O’na selâm olsun) Kerbelâ’da miras aldığı İmamet vazifesini otuz dört yıl boyunca eda ettikten sonra H.95 yılında Medîne-i Münevvere’de zehirlenerek şehîd olmuştur. O sırada elli yedi yaşında idi. Hz.İmam Seccad (O’na selâm olsun) Taff Vakıası’nda (Kerbelâ Olayı’nda) Babası’nın, Ağabeyi ile kardeşinin yer aldığı Hane Halkı’nın ve dostlarının şehîd oluşuna şahitlik etmiş; ardından da esîr edilerek önce Kûfe’ye, sonra da Şam’a götürülmüştür.

Selâm olsun Hz. Huseyn’e, Hz.Huseyn’in oğlu Hz.Ali’ye, Hz. Huseyn’in evlatlarına ve Hz.Huseyn’in dostlarına!

Her yıl Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) şahadet ve hüzün münasebetlerinde özel program düzenlemeyi gelenek edinen Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi; bu yıl da Hz.İmam Seccâd’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırası münasebetiyle birçok seminer, etkinlik, dini sohbetler ve matem meclislerinden oluşan özel bir anma programı düzenlemiştir. Ayrıca Mukaddes Kerbelâ şehrindeki Huseynî matem alayları da şahadeti hatırası yıldönümü olan 25 gününde; Şehitlerin Efendisi’nin (O’na selâm olsun) Allah-u Teâlâ katındaki diri ruhuna oğlu Hz.İmam Seccâd’ın (O’na selâm olsun) şahadeti hatırasında taziye sunmak için matem yürüyüşleri düzenlenmek için hazırlıklarını yaptı.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: