Yazma Eserlerin Görüntülenmesi ve Bibliyografyası Merkezi’nden yeni eser: ‘Yazma Eserlerin Görüntülenmesi ve Bibliyografyası Merkezi’ne Ait Eserler ve El Yazma Nüshalarının İndekslerinin Fihristi’

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yazma Eserler Evi ve Kütüphanesi’ne bağlı Yazma Eserlerin Görüntülenmesi ve Bibliyografyası Merkezi son günlerde yeni bir eser yayınladı. ‘Yazma Eserlerin Görüntülenmesi ve Bibliyografyası Merkezi’ne Ait Eserler ve El Yazma Nüshalarının İndekslerinin Fihristi’ adındaki eser; adı geçen merkezin kadrosunun iki yılı aşkın bir süredir gerçekleştirdiği hazırlık ve çalışmanın meyvesi olup bibliyografik sözlük niteliğindedir. Çeşitli türlerden yazma eserler ve belgelere ait 726 indeks, araştırma ve etüdünü bünyesinde barındıran eserde; genel ve özel kütüphaneler, görüntülenmiş belgeler ve yazma eserler, taş baskı ve matbaa baskısı kitaplar, mühürlere dair kitaplar, tarihi sikkelere dair kitaplar ile yazma eserler ve belgelere dair araştırmalar ve etütlerin bulunduğu kitaplara dair tanıtıcı bilgiler yer alıyor.

Söz konusu eser üç ana bölümden oluşuyor. Her bir bölüm de bir dil ile ilgilidir: 232 kaynak başlığı içeren Arap Dili ile hakkındaki bölüm, 218 kaynak başlığı içeren Farsça hakkındaki bölüm ve diğer diller (Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca ve İspanyolca) hakkındaki bölüm.

Eserin yayınlanmasının hedefi; indeks tahkiki ve bibliyografya alanıyla ilgilenen araştırmacı ve indeksçilere yönelik bir kılavuz inşa etmektir. Araştırmacı ve indeksçiler için hem zamandan hem de yapılacak işten tasarruf sağlayan bu eser; bilindik bir dille yazıldığından arama yapılan dilde hızla kaynağın bulunmasını sağladığından önemli bir kolaylık sağlamaktadır.

Söz konusu eser; yazma eserlerin endeksinin oluşturmasına dair çeşit çeşit yöntemler ve yaklaşımlar sunmaktadır. Böylelikle indeksçiler Dünyadaki yazma eser hazinelerinden büyük miktarda eserin içeriği hakkında bilgi barındıran bu eserden kendi üretecekleri içerik için uygun olanı seçerek yararlanabilecektir.

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Yazma Eserler Evi ve Kütüphanesi bünyesindeki merkez ve tüm personel aracılığıyla bilgi tutkunlarına istediklerini temin etmek için büyük emek sarf etmiş olup araştırmacıya yardımcı olacak çok sayıda proje gerçekleştirmiştir. Bu çok sayıdaki projeden biri de Irak’ın ilmî çalışmalarının getirilerini korumaya yönelik olan bu çalışma olmuştur.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: