Dünya’da bir ilk ve global bir katılım: Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbeleri Birleşmiş Milletler platformunda uluslararası konferans organize etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde düzenlenen “Entellektüel Öncülük Rolünü Yeniden Geri Getirme ve Adaleti, Barışı, Sosyal Çoğulculuğu Güçlendirme Konferansı” başladı. 28 Muharrem 1440 (8 Ekim 2018) Pazartesi sabahı düzenlenen ve Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri tarafından İmam el-Hoi (Allah-u Teâlâ sırrını takdis eylesin) Kurumu ile “Araştırma ve Miras için Bilimsel İttifak” işbirliğiyle organize edilen konferansa muhtelif din, inanç ve ülkelerden çok sayıda din adamı, akademisyen ve temsilci heyet katılıyor.

Kur’ân-i Kerîm tilaveti ile başlayan konferansta açılış konuşmasını organizatörler adına Şeyh Fadıl es-Sehlanî yaptı. Sehlanî’nin konuşmasında şunlar yer aldı: “Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbeleri İşbirliği ile bu konferansın organize edilmesi sevinç ve kıvanç vericidir. Konferansın düzenleniş hedeflerini gerçekleştirmesini, araştırmaya yönelik teori üretme kapsamı dışına çıkan sonuçlar ortaya koymasını ve Dünyanın muzdarip olduğu bazı sıkıntıları çözmesini ümit ediyoruz. Zira bizde ihtilaf vardır; bu da doğal bir iştir. Ancak ihtilafı çözmenin ve ortak değerlere dayanarak bunu çember altına almanin yol ve mekanizmaları vardır.”

Ardından konferansı organize eden komite adına İmam el-Hoi (Allah-u Teâlâ sırrını takdis eylesin) Kurumu’nın Birleşmiş Milletler binası temsilcisi Meysem Razavî bir konuşma yaptı. Konferans, konferansın işleyeceği ana konular ve araştırmacılar hakkında bilgi veren Seyyid Razavî şunları söyledi: “Konferans üç ana eksen üzerinden ilerleyecektir. Bu eksenler uzman bir komite tarafından günümüz koşullarının gereklerinin doğasına uygun olacak şekilde seçilmiştir. Eksenler şöyle:”

  • - Fikrî önderlik
  • - Sosyal adalet
  • - Miras

“Araştırmalar bu eksenlerin her biri üzerinde dört araştrıma olacak şekilde taksim edilmiş ve konferansta hazır bulunanlar ile konferansa katılanlar bu konferanstan çıkan sonuçları pratik gerçeğe dönüştürmeye çağırmışlardır.”

Ardından Emîr Hasan bin Talal konuşma yaptı. Genelde Dünyanın ve özelde İslam âleminin sıkıntı yaşadığı; dışarıdan girmiş olan ve hem insanlığa, insana iğrenç gelen ve İslam inançlarına da, İslam dininin öğretilerine de yabancı olan vakalardan kaynaklanan sorunlarla ilgili konuşan Hasan bin Talal’ın konuşması televizyondan yayınlandı.

Ardından araştırma oturumu açıldı. Katılımcıların ve konukların yoğun ilgi gösterdiği oturumda 12 araştırmacı yukarıda geçen eksenler hakkındaki araştırmalarını paylaştı. Bilimsel tartışma ve görüş alışverişinin yaşandığı bir ortamda geçen oturumun kapanışında araştırmacılar soruları yanıtlayıp alınan notları dinledi.

Şunu da ifade etmek isteriz: Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbelerinin rolü konferansın organizasyonu ile kısıtlı kalmamış; konferansta aktif bir katılım gerçekleştirmişler ve Mukaddes Hz. Huseyn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin üç, Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin de iki araştırması olmuştur.

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin katılımı da - tıpkı diğer Mukaddes Türbeler’in olduğu gibi – farklı farklı yönelimleri ve kimliklerine rağmen tüm Müslümanlar ve özellikle de Ehlibeyt’i (Hepsine selâm olsun) sevip takip eden Müslümanların hepsi için kuşatıcı bir baba niteliğinde oluşundan gelmektedir.

İki Mukaddes Türbe özellikle de kültür ve bilim kurumlarının kuruluşundan itibaren hep orta yol ve ılımlılık yaklaşımını benimsemiş; İslam ümmetinin karşı karşıya kaldığı tekfirci saldırıları püskürtmüş ve İslam toplumunda sapkın düşüncelere çözümler üretmiştir. Gerek Irak’ta gerekse de Irak dışında çok sayıda etkinlik, aktivite ve konferans düzenlemek suretiyle büyük gayret sarf eden Mukaddes Türbeler; halen hem Irak toplumunda hem de Dünya’da bu yaklaşımın benimsenmesi ve bu yaklaşımın daha derine işlenmesine davette bulunmaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: