مشاركت آستان قدس عباسی با بیش از ١٧٥عنوان كتاب در نمایشگاه بین المللی فرانكفورت

در راستای فعالیتهای هفته فكری حضرت عباس(ع) آستان قدس عباسی با بیش از ١٧٥ عنوان كتاب در نمایشگاه بین المللی كتاب فرانكفورت شركت كرد.
غرفه آستان قدس عباسی مجموعه ای از تولیدات فكری كه حاصل تلاش بخشهای علمی و فكری آستان است را در برگرفت وعلاوه بر برجستگی آثار از نظر كیفیت تالیف و چاپ، سهم فكری متمایزی را از حیث عناوین علمی محقق می کند.
اما بخشها و مراكز پژوهشی كه در این رویداد علمی مهم به عنوان حلقه ارتباطی میان فرهنگهای متنوع شركت كردند شامل انتشارات الكفیل، بخش امور فكری و فرهنگی، پژوهشكده بین المللی العمید، مركز پژوهشهای استراتژیک و مركز احیای میراث آستان قدس عباسی است.
این نمایشگاه كه به مدت پنج روز از 10 لغایت 14 اکتوبر برگزار می شود، از بزرگترین نمایشگاههای بین المللی است كه در آن بیش از هفت هزار ناشر عربی و خارجی شركت نموده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: