آغاز طرح تبلیغی بخش امور دینی ویژه ایام اربعین حسینی

بخش امور دینی در آستان مطهر عباسی طرح تبلیغی خود را که برای زائران اربعین حسینی تدوین کرده است، اجرا نمود.

تعداد زیادی از سادات و روحانیون در آستان مطهر عباسی و همچنین خادمان افتخاری در اجرای این طرح شرکت دارند و این طرح در ایستگاه های مستقر در مسیرهای اصلی منتهی به استان کربلای معلی اجرا می‌ گردد.

ایستگاه های تبلیغی در محورهای حرکت زائران از سمت استان نجف و بابل و بغداد مستقر هستند و در این راستا از حضور گسترده زائران در برخی از موکبهای خدمات رسانی آستان مطهر عباسی یا برخی از موکبهایی که در آنها تعداد زیادی از زائران حضور دارند، بهره میبرند.

هدف از برپایی این ایستگاه های تبلیغی، انجام پاره ای از خدمات فرهنگی و پرورشی همچون پاسخ به سوالهای دینی در زمینه فقه و عقاید و دیگر امور و توضیح مسائل ضروری است. افراد مبلغ همچنین نماز جماعت را در مکانهای حضور خود برگزار میکنند و آثار دینی و همچنین نسخه هایی از زیارت خاصه اربعین و مسائل مربوط به این زیارت را توزیع میکنند.

آنها همچنین با بلندگو نصیحت هایی را به زائران ارائه میدهند و نیز سخنرانی های دینی را که با محوریت اربعین است، در طول روز ایراد میکنند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: