ارائه خدمات توسط بیش از سه هزار موکب خدمات رسانی به زائران اربعین در استان بصره

بخش شعائر و موکبهای حسینی در آستانهای مطهر حسینی و عباسی اعلام کرد که تعداد موکبهای شرکت کرده در ارائه خدمت به زائران اربعینِ امسال در استان بصره به بیش از ۳۵۶۳ موکب خدمات رسانی رسیده است که نامشان در فهرست اطلاعات بخش موکبها ثبت شده است.

علاوه بر آنها نیز از روزِ نخست آغاز راهپیمایی اربعین، موکبهای دیگر و حسینیه ها و خانه های مسکونی درهای خود را به روی زائران گشوده اند. این موکبها و حسینه ها و خانه های مسکونی که از دورترین مکان در بصره تا مرزهای اداری آن با استانهای دیگر قرار دارند، امکان ثبت نامهایشان در فهرست داده های بخش موکبها فراهم نشده است. از میان آنها، موکبهای خدمت رسانی دیگری نیز هستند که به استانهایی می‌روند که محل عبور زائران به استان کربلای معلی هستند. موکبهایی نیز هستند که در چندین استان برای کسب ثواب و اجر بیشتر، به ارائه خدمات رسانی می پردازند.

بخش موکبها اعلام کرد: این موکبها در تمامی مسیرهای محل عبور زائران در مرزهای اداری استان بصره مستقر هستند و مناطقی را که زائران در آنها حضور فشرده ای دارند، بیشتر مد نظر قرار میدهند.

این بخش خاطرنشان کرد: این استان امسال شاهد حرکت زودهنگام زائران به سمت کربلای معلی بوده است. فعالیت موکبهای خدمت رسانی حسینی فقط محدود به دامنه ارائه خدمات نمی‌شود، بلکه آنها نقش کارآمدی در همکاری با طرفهای امنیتی و خدمت رسانی در این استان ایفا میکنند. بعد از آنکه حرکت زائران در این استان پایان می یابد، صاحبان این موکبها با پای پیاده به راه افتاده تا به دو افتخار دست یابند؛ نخست افتخار خدمت رسانی و افتخار دوم افتخار زیارت.

شایان ذکر است که اتاق عملیات ویژه ای برای این مناسبت تشکیل شده که شامل تمامی ادارات خدمات رسانی و دستگاه های امنیتی و درمانی و همچنین نمایندگی موکبها میشود و تمامی طرفها دست به تلاشهای بسیاری برای موفقیت آمیز بودن انجام این زیارت میزنند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: