گاه شمار مسیر عاشقان حسینی؛ خروج زائران از دیوانیه

همچنان خیل عظيم عشاق حسینی به مسیر خود به سمت کربلای معلی ادامه می ‌دهند و تا مادامی که هدف و مقصدشان تشرف به زیارت امام حسین علیه السلام در اربعین باشد، خستگی روحی یا جسمی برایشان معنا ندارد.

خبرنگار شبکه جهانی الکفیل که این جمع را از زمان حرکتشان از استانهای جنوبی همراهی کرده است؛ جزئیات این راهپیمایی ها را این گونه گزارش میدهد:

1- بیشتر زائرانی که در مسیر خود وارد شهر الدیوانیه شده بودند، این شهر را ترک کرده و وارد منطقه السیبه و سپس الطلیعه تا القاسم و سپس الحلة در استان بابل شده اند و تعداد کمی که در الدیوانیه باقی مانده‌اند، فردا یا در روزهای بعد از آنجا خارج شده که بیشترشان از ساکنان الدیوانیه هستند که به خدمت رسانی به زائران مشغول بوده اند و با اتمام حضور زائران در این شهر، آنها به راهپیمایی محبان ملحق می ‌شوند.
2- تعداد زیادی از زائرانی که از الدیوانیه آمده بودند، برخی مسیرهای فرعی را طی کرده تا خود را به نجف اشرف برسانند تا به محضر امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام عرض تسلیت کرده و سپس راهی کربلا شوند.
3- استان بابل نیز میزبان زائرانی شده که از یک سو از الدیوانیه و از سوی دیگر از دو استان میسان و واسط می آیند.
4- ساکنان شهر الحله نیز پیش از آنکه درهای منزل خود را برای استقبال از خیل عظیم زائران از جنوب کشور آمده باز کنند، دل های خود را برای استقبال از آنها گشودند؛ آنها هر آنچه که از دستشان بر می آمد، از جمله غذا و محل خواب و خدمات دیگر را به زائران ارائه داده و ساکنان الحله تنها زمانی شهر خود را ترک کردند که آخرین زائر را که مهمان آنها بود، از شهرشان خارج شده و راهی کربلا شود.

خبرنگار شبکه الکفیل بر خدمت‌ رسانی گسترده از سوی موکبهای خدمات رسان در مسیر الدیوانیه و الحلة و همچنین همکاری مشترک میان این موکبها با نیروهای امنیتی و نیروهای حشد شعبی تاکید کرده و عنوان داشت که نیروهای امنیتی و حشد شعبی در طول مسیر میان الدیوانیه و الحلة و همچنین مسیرهای فرعی مستقر هستند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: