خدمت رسانی بیش از ۷۰۰ موکب به زائران اربعین در استان میسان

بخش شعائر و موکبهای حسینی در آستانهای مطهر حسینی و عباسی اعلام کرد که تعداد موکبهای خدمات رسانی در مرزهای اداری استان میسان در سال جاری به ۷۰۱ موکب رسیده است که نام این موکبها در فهرست داده های این بخش ثبت شده است.

این بخش تاکید کرد، علاوه بر این موکبها، صدها حسینیه و خانه های مسکونی و موکبهای دیگر هستند که از نخستین روز ورود زائران به میسان، به خدمت رسانی می پردازند، اما نامشان در فهرست داده ها ثبت نشده است.

این بخش ادامه داد: موکبهایی هستند که در استانهای دیگر در مسیر زائران مستقر هستند و همچنین موکبهای دیگری نیز با سایر موکبهای استانها برای ارائه خدمات در استان کربلا و در مسیرهای منتهی به آن خدمت میکنند.

این موکبها در تمامی مسیرهای محل عبور زائران در مرزهای اداری استان میسان مستقر هستند و مناطقی را که تعداد زائران در آنها بسیار است، بیشتر مد نظر قرار می‌دهند.

این بخش اعلام کرد: امسال در این استان زائران در زمانی زود به سمت کربلا به راه افتاده و فعالیت موکبهای خدمات رسانی حسینی فقط محدود به بخش ارائه خدمات نمیشود، بلکه این موکبها نقش کارآمدی در همکاری با دستگاه ‌های امنیتی و خدمات رسانی در این استان دارند و با خارج شدن كامل زائران از این استان، صاحبان موکبها با پای پیاده راهی کربلا می‌شوند تا به دو افتخار خدمت رسانی و زیارت دست یافته باشند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: