گزارش دوره ای از زائران اربعین: تردد زائران کربلا از استانهای جنوبی عراق وارد استان بابل شدند

خیل زائران از جنوب عراق به سمت کربلای معلی به منظور بزرگداشت مراسم زیارت امام حسین (ع) در روز اربعین همچنان ادامه دارد، حرکت این جمعیت از روزهای گذشته آغاز شده است. در همین راستا خبرنگار شبکه جهانی الکفیل که خیل جمعیت را همراهی میکند گزارش داد:

1- جمعيت عظيم زائران در شهر الحله که نزدیکترین شهر به استان کربلاست به اوج خود رسیده است.
2- تمامی زائران شهرهای جنوبی عراق أعم از (بصره، ناصریه، السماوه، الدیوانیه، العماره، الکوت و مناطق اطراف بغداد) در مسیر راهپیمایی خود وارد این شهر می شوند.
3- زائران حسینی که به این شهر رسیده اند در سه محور به سمت کربلای معلی به مسیر مقدس ادامه می دهند، اول: محور شهرستان طویریج به سمت کربلا، دوم شهرستان الکفل به سمت نجف اشرف و سپس به سمت کربلا و محور سوم: روستای ناحیه الخیرات تابع شهرستان طویریج به سمت کربلا.
4- بسياری از زائران حسینی نیز با نظر به اینکه در شهر حله مراقد امامزادگان زیادی موجود است، به این مزارات مقدس مشرف می شوند تا اجر و ثواب زیارت این مراقد مقدس را هم کسب نمایند.
5- از حین ورود زائران به این شهر که به شهر امام حسن مجتبی علیه السلام نامگزاری شده است، اهالی این شهر از ارائه هرگونه خدمت به زائران دریغ نکرده و در تمامی موکبها و منازل به زائران محترم خدمت ارائه می گردد.

خبرنگار شبکه جهانی الکفیل تصریح کرد، این اقدامات با وجود همکاری یکسان میان نیروهای امنیتی و صاحبان موکبها و زائران صورت می گیرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: