استقرار بیش از دو هزار موکب خدمت رسانی به زائران اربعین در استان دیوانیه

بخش شعائر و موکبهای حسینی وابسته به دو آستان مطهر حسینی و عباسی اعلام کرد، تعداد موکبهای خدمت رسانی در مرزهای اداری استان دیوانیه که در پایگاه اطلاعات بخش موکبها ثبت نام کرده اند به دو هزار و دویست و چهارده موکب می رسد.

علاوه بر این صدها حسینیه، خانه مسکونی و موکبهای دیگر که در پایگاه داده های موکبها ثبت نام نکرده اند، از اولین روز درهای خود را به روی زائران برای ورود آنها گشوده اند که برخی از دورترین مناطق استان در مجاورت با دیگر استانها هستند.

این بخش افزود: موکبهایی نیز در استانهای دیگر که در مسیر پیاده روی زائران هستند مستقر شده اند و برخی نیز با موکبهای استانها به صورت مشترک در ارائه خدمات در استان کربلا و در مسیرهای منتهی به آن همکاری دارند.

طبق اعلام این بخش، موکبهای حسینی فعالیت خود را تنها محدود به بخش خدمت رسانی نكرده اند بلکه نقش مؤثری در همکاری با گروههای امنیتی و خدمت رسانی شهر خود دارند و پس از پایان راهپیمایی زائران در این استان، صاحبان موکبها نیز پیاده روی خود را جهت بهره مندی از افتخار خدمت رسانی و افتخار زیارت آغاز خواهند کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: