صحن و سرای آستان مطهر عباسی و همچنین موکبهای خدمت رسانی وابسته به این آستان مطهر آکنده از حضور نمازگذاران است

خیل عظیم زائرانی که برای اربعین حسینی راهی کربلاء شده اند، با قلب هایی آکنده از شوق و به امامت برخی از سادات و روحانیون بخش امور دینی در آستان مطهر عباسی نمازهای جماعت را در صحن و سرای حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام اقامه میکنند.

این نمازها در مکانهای مختلفی برگزار میشود و برخی از آنها در صحن حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و برخی در محوطه مقابل درب صحن قبله آن حضرت که برای این منظور آماده شده است، برپا میگردد.

در مجتمعهای خدمات رسانی وابسته به آستان مطهر عباسی نیز مکانهایی برای اقامه نماز جماعت اختصاص یافته است که از جمله آنها میتوان به مهمانسرای خارج از آستان مطهر عباسی و مجتمع شیخ کلینی و مجتمع خدمات رسانی العلقمی اشاره کرد که این نمازهای جماعت به امامت خادمان و پرسنل بخش امور دینی برگزار میشود. بخش امور دینی به نوبه خود طرح ویژه ای را برای مراسم زیارت اربعین و در رأس آنها، برپایی نمازهای جماعت تدوین کرده است. این بخش همچنین تعدادی از سادات و روحانیون ارجمند را برای این منظور تعیین کرده است که علاوه بر امامت نمازهای جماعت، به سوالهای زائران نیز پاسخ میدهند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: