Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü Erbain ziyaretine özel medya planının başarılı olduğunu duyurdu: “Onlarca uydu TV kanalı yayınımızdan yararlandı”

Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü Erbain ziyareti için özel olarak hazırlayıp uygulamaya koyduğu medya planının başarılı olduğunu ilan etti. Planın yazılı, görsel, işitsel ve elektronik medya ayaklarıyla beraber tümüyle başarı kaydettiğini vurgulayan Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü; plan kapsamında Erbain ziyaretine medyada yer verme sürecine katılan 240’tan fazla medya organına yardımcı olup çalışmalarını kolaylaştırdıklarını belirtti.

Bu sözler Bölüm Başkan Naibi Seyyid Akîl Abdulhuseyn Yasirî’nin açıklamalarından. Seyyid Yasiri ayrıca şunları söyledi: Ziyaret öncesinde; Erbain ziyaretinin yayınlanması ve arşivlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla medyayla doğrudan ilgili olan şubelerimiz ile toplantılar yapıldı. Toplantıların sonucunda elimizde bulunan araçlara göre bu dünya çapındaki önemli olayın medyaya aktarılmasına yönelik tam teşekküllü bir plan ortaya çıktı. Tabii bu olay o kadar önemli ve büyük bir olay ki; medya organları ne kadar çabalarsa çabalasın bunun hakkını vermeleri mümkün değildir.”

“El-Kefîl Medya Prodüksiyon ve Canlı Yayın Merkezi bu planda aktif ve direkt rol oynadı. Bu kapsamda Erbain ziyareti merasimlerini özel bir program doğrultusunda ücretsiz bir canlı yayın frekansı aracılığıyla temin etmiştir. Bu program kapsamında en uzak noktadan Kerbelâ’ya varıncaya dek Erbain yürüyüşü, İki Pâk Ziyaretgâh’taki matem atmosferleri ve önceden hazırlanan matem klipleri yer almıştır. Irak’ın içinden ve dışından onlarca uydu tv kanalı bu yayından yararlanmış; geçen sene bu yayından yararlanan kanalların sayısı aşılmıştır. Bu da kameramanlarıyla, yönetmenleriyle ve onlara destek olan taraflarıyla birlikte tüm çalışanların edindiği deneyimin ve personelimizin sahip olduğu araç ve cihazların sonucudur. Bu çerçevede tüm personel hummalı bir çalışma içerisine girmiş ve bunun sonucunda uydu kanallarının isteklerini karşılayan kriterlerde, estetik, izleyicinin taleplerini karşılayan ve clean (temiz) formatta bir yayın ortaya çıkmıştır. Açık bir şekilde ve ücretsiz bir şekilde yapılması da; milyonların geldiği böylesi ziyaretleri yayınlamayı arzu eden çok sayıda kanalın bu yayını talep etmesini sağlamıştır.”

“Medya planının işitsel ayağına gelince… El-Kefîl Hanımlara Yönelik Radyo İstasyonu da radyo programları paketi hazırlayıp yayınlayarak öne çıkan bir rol oynamıştır. Ziyaretten ve atmosferinden bahsedilen bu programlar dinleyiciye bu iklimi yaşatmayı başarmıştır. Ayrıca yazılı basında ise El-Kefîl ve El-Hamîs yayınları da; Erbain ziyaretinin hedefleri ve amaçlarına yönelik konular içeren yayınlarından binlerce kopyayı ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtmıştır. Elektronik medyaya gelince; Uluslararası El-Kefîl Ağı’nın bu alanda ön plana çıkan bir rolü olmuştur. Bu kapsamda Uluslararası El-Kefîl Ağı, Erbain ziyaretinin en uzak noktadan başladığı ilk günlerden Mukaddes Kerbelâ’ya varıncaya dek yayınlanmasını uhdesine almış; ayrıca Mukaddes Hz. Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin etkinliklerini ve ziyaretçilere sunduğu hizmetlerine yer vermiştir. Ayrıca Uluslararası El-Kefîl Ağı objektifleri ziyaret sürecinden çok sayıda sahneyi belgeselleştirmiştir. Bunlar ek olarak Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’nün üstlendiği Dünyanın farklı ülkelerinden gelen onlarca medya mensubunun bulunduğu “Onların Gözünden” medya projesi aracılığıyla Erbain ziyareti belgeselleştirilmiştir.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: