افتتاح مدارس جدید با ویژگیهای ممتاز توسط بخش آموزشی آستان قدس عباسی

پس از موفقیتهای گروه آموزشی مدارس العمید، وابسته به بخش «آموزش و پرورش عالی» آستان مطهر عباسی، این بخش به افتتاح مدارس جدیدی به منظور گنجایش تعداد بیشتری از دانش آموزان روی آورد.

در این راستا ساختمان جدیدی برای مدرسه راهنمایی پسرانه سید الماء در مجتمع مسكونی الدّره با ویژگیهای ممتازی افتتاح شد كه متناسب با تعداد دانش آموزان است.

مسلم الغانمی، مدیر این مدرسه گفت: به لطف خدا مدرسه راهنمایی پسرانه سید الماء از مكان قبلی خود در خیابان السناتر به مكان جدید در مجتمع مسكونی الدّره كربلا منتقل شده است.

وی افزود: این مدرسه از ویژگیهای ممتازی برخوردار است؛ از جمله از نظر مساحت و ظرفیت کلاسها با تعداد دانش آموزان تطابق دارد و مجهز به تجهیزات و وسایل كمک آموزشی همچون مانیتورهای جدید و تخته های هوشمند است وعلاوه بر این دارای محیط آموزشی مناسب و مجموعه ای از آزمایشگاهها برای دروسی مانند زیست، فیزیك، شیمی و كامپیوتر است كه نیاز به آزمایشگاه دارند.

این مدرسه دارای زمین ورزش بزرگی یا حیاط وسیعی برای انجام فعالیتهای ورزشی متنوع است كه در توسعه توانمندیهای دانش آموزان موثر خواهد بود.

به گفته مدیر مدرسه سید الماء، این مدرسه امكانات مناسبی را برای تسهیل رفت و آمد دانش آموزان از مناطق سكونتشان به مدرسه و بالعكس فراهم كرده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: