منزلت حضرت ابوالفضل العباس (علیه السّلام) در زیارتهای مأثور

از اموری که شاهد و گواهی بر دلجویی حضرت ابوالفضل عباس (علیه‌السّلام) از برادرشان حضرت امام حسین (علیه السّلام) است، عبارتی است که در زیارت معروف ایشان به نقل از حضرت امام صادق (علیه السّلام) آمده است: «گواهی می دهم که تو خالصانه برای خدا و پیامبرش و برادرت عمل کردی؛ پس چه خوب برادر دلداری دهنده ای هستی.»

این نشان که چه خوب نشان افتخاری هم است- حضرت امام صادق (علیه السّلام) به عموی بزرگوار خود حضرت ابوالفضل عباس (علیه السّلام) اعطاء نموده اند.

این فقط حضرت امام صادق (علیه السّلام) نبودند که به حضرت ابوالفضل عباس (علیه السّلام) این نشان را اعطاء نموده اند بلکه حضرت امام هادی (علیه السّلام) نیز همچون پدربزرگ خود حضرت امام صادق (علیه السّلام) این نشان را به عمویشان حضرت ابوالفضل عباس (علیه السّلام) داده است؛ در زیارت منتشر شده در سال ۲۵۲ هجری آمده است: «سلام بر ابوالفضل عباس که برادرش را دلجویی داد و پشتیبان او بود و با آب به سمت او شتافت؛ در حالی که دستانش قطع شده بود.»

پُر واضح است که کسب نشان دلداری به حضرت ابوالفضل عباس (علیه السّلام) توسط دو امام همام و معصوم، بهترین شاهد برای بینش حضرت عباس (علیه السّلام) درخصوص دین خود و شناختنش از امام خود و اخلاصش در همدردی با او است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: