مهمترين نکات مطرح شده در خطبه نماز جمعه مرجعیت عالی دینی

مرجعیت عالی دینی در خطبه دوم نماز جمعه که در صحن مطهر حسینی در روز جمعه هشتم ربیع الاول 1440 (16 نوامبر 2018) با امامت سید احمد صافی (دام عزه) ایراد شد، به اموری پرداخت که از مهمترین آنها میتوان به این نکات اشاره کرد:

- گاهی باطل شرعی است اما گاهی باطل شرعی نیست و تنها باطل عرفی است.
- انسان با هر قدرت بدنی، قدرت روحی، اختیارات و جایگاهی که دارد، نباید سوار بر مرکب باطل شود.
- غیر ممکن است باطل تو را به مقصد رسانده و تو را به سلامت به سر منزل مقصود برساند.
- کسی که مسئول خدمت یا سرپرستی طایفه اش شده، نباید سوار بر مرکب باطل شود.
-چه بد مردانگی است که ظلم می کند و چه بد شجاعتی است که می ترساند، چرا؟! زیرا بر مرکب باطل سوار شده است.
-ای کسی که سوار بر مرکب باطل شدی و خودت را می شناسی، تو باید تامل و درنگ کنی.
- انسان باید سطحی از خرد را داشته باشد و این بدین معناست که انسان به گونه ای رفتار کند که به خاطر آن پشیمان نشود.
- انسان باید مطابق آنچه عقل حکم می کند، عمل کند.
- انسان باید خردمند باشد بیندیشد و عجله نکند، او باید سوار بر مرکب حق و نه باطل شود.
- این کافی نیست که انسان بگوید من خردمند هستم بلکه خرد باید در اقداماتش نمود پیدا کند.
- انسان باید بیندیشد و باید عاقل باشد.
- سرای ندامت جای آسانی نیست و هر پشیمانی جبران نمی شود.
- پشیمانی وجود دارد که جبران نمی شود و عمر ادامه ندارد و انسان نمی داند سرنوشتش چیست.
- او دستاوردی برای باقی عمرش ندارد و این پشیمانی موجب نابودی انسان می شود، چراکه در این حالت، بر مرکب باطل سوار شده است.
- انسان باید در رفتارهایش عاقل، میانه رو، خردمند و دقیق بوده و نباید کینه و دشمنی او را به سوی کارهایی چون ریختن خون دیگران بکشاند.
-انسان باید زمانی که چیزی را می شنود، تامل کرده و صبر کند.
-عاقبت شتاب در موضعگیری ها پشیمانی است.
- کسی که بر مرکب باطل سوار شود، اگر به سرای پشیمانی وارد شود تنها خودش را سرزنش می کند.

برای مطالعه متن کامل خطبه نماز جمعه کربلا اینجا کلیک کنید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: