تقدیر آستان قدس عباسی از دانش آموزان برتر مجموعه مدارس العمید

بخش آموزش و پرورش آستان قدس عباسی از دانش آموزان برتر مجموعه مدارس العمید وابسته به این بخش تجلیل کرد.

بخش آموزش و پرورش آستان قدس عباسی در حاشیه مراسم اختتامیه اولین نشست بین المللی علوم پزشکی که صبح روز دوشنبه در دانشگاه العمید وابسته به آستان برگزار شد، از دانش آموزانی که در امتحانات نهایی عراق رتبه های برتر را کسب نمودند و نیز برخی دانش آموزان برتر مدارس دولتی تقدیر کرد.

این اقدام با هدف تشویق افراد برتر به تلاش بیشتر برای رسیدن به سطوح بالا صورت گرفته است.

نام دانش آموزانی که از آنان تقدیر شده به شرح ذیل است:

1- زین العابدین علی کاظم از «دبیرستان الذری» کسب کننده رتبه اول در کشور عراق
2- عبدالله طالب حمزه از مجموعه مدارس العمید
3- احمد عامر طالب از مجموعه مدارس العمید
4- ذوالفقار محمد حسین از مجموعه مدارس العمید
5- عباس ماجد عبد عباس از مجموعه مدارس العمید
6- ساره حمید از دبستان دخترانه العمید از مجموعه مدارس العمید
7- تقی ارکان حلیم از مجموعه مدارس العمید
8- ساره منیر عبدالرسول از مجموعه مدارس العمید
9- غدیر عبدالحسین صادق از مجموعه مدارس العمید
10- هدی علی حسن از مجموعه مدارس العمید
11- رضا علی عباس از مجموعه مدارس العمید
12- منتظر فارس صلاح از مجموعه مدارس العمید
13- أمل عامر صاحب از مجموعه مدارس العمید
14- دانیه صلاح مهدی از مجموعه مدارس العمید
15- زهرا محمد حسین کسب کننده رتبه دوم در مجموعه مدارس العمید
16- شیما جاسم محمد از مجموعه مدارس العمید
17- زهرا فاضل علی کسب کننده رتبه دوم در مجموعه مدارس العمید
18- محمد صادق عقیل کسب کننده رتبه دوم در مجموعه مدارس العمید
19- سجاد ضیاء هادی کسب کننده رتبه دوم در مجموعه مدارس العمید
20- علی محمد عبدالحسین کسب کننده رتبه دوم در مجموعه مدارس العمید
21- مجتبی لیث عبدالحسین کسب کننده رتبه دوم در مجموعه مدارس العمید
22- فاطمه حیدر علی کسب کننده رتبه دوم در مجموعه مدارس العمید

در این راستا خانواده های دانش آموزان نمونه از آستان قدس عباسی جهت برگزاری این برنامه وتهیه تجهیزات آموزشی پیشرفته و کسب اساتید باتجربه تشکر و تقدیر نمودند و این اقدام را پشتیبانی معنوی مهمی برای ادامه موفقیتهای دانش آموزان عنوان نمودند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: