جایگاه حضرت ابوالفضل عباس (ع) در نزد برادرشان حضرت امام حسن مجتبی (ع)

حضرت امام صادق (علیه السّلام) عموی خود حضرت ابوالفضل عباس (علیه السّلام) را در زیارت معروف ایشان که آن را به شیعیان آموخته اند، این گونه مورد خطاب قرار داده اند: «سلام بر تو ای بنده صالح، که فرمانبردار خدا و پیامبرش و امیر المومنین و حسن و حسین (صلی الله علیهم وآله) هستی.»

فرمانبرداری حضرت ابوالفضل عباس (علیه السّلام) از برادرشان امام حسن مجتبی (علیه السّلام) حکایت از جایگاه و منزلت والای ایشان در نزد امام دارد که این مقام یک منزلت پایین و معمولی نبوده است، بلکه جایگاه و منزلتی بالا بوده است، زیراکه ایشان این فرمانبرداری را با علم کامل و شناخت هرچه تمامتر و یقین راسخ انجام می‌دادند، به این دلیل که معتقد بودند فرمانبرداری از ایشان فرمانبرداری از فرمان پدرشان حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) است؛ چراکه آن حضرت فرزندان خود و تمامی اهل بیتشان و پیروان و دوستداران خود را به حرف شنوی و فرمانبرداری از حضرت امام حسن (علیه السّلام) و سپس برادرشان حضرت امام حسین (علیه السّلام) سفارش نموده بودند.

شرکت حضرت ابوالفضل عباس (علیه السّلام) در تجهیز و تکفین حضرت امام حسن مجتبی (علیه السّلام) به همراه حضرت امام حسین (علیه السّلام) نشانگر منزلت و مقام بالای حضرت ابوالفضل عباس (علیه السّلام) می باشد. زیرا تجهیز و تکفین معصوم از دنیا رفته را جز معصوم دیگر نمی تواند بر عهده بگیرد اما حضرت امام حسین (علیه السّلام) ایشان را شایسته شرکت در کنار یک معصوم برای تدفین امام معصوم دانسته اند.

ظاهرا حضرت امام حسن مجتبی (علیه السّلام) به برادر خودشان حضرت امام حسین (علیه السّلام) توصیه کردند که به همراه حضرت ابوالفضل عباس (علیه السّلام) کار تکفین و تدفین ایشان را انجام دهند.

حضرت امام حسین (علیه السّلام) نیز ایشان را شایسته این کار دیدند و به همراه حضرت ابوالفضل عباس (علیه السّلام) برادر خود حضرت امام حسن مجتبی (علیه السّلام) را غسل دادند. همانطور که حضرت امیر المومنین (علیه السّلام) به همراه پسر عموی خود فضل بن عباس بن عبدالمطلب در تجهیز و تکفین پیکر مطهر پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای تدفین ایشان شرکت داشتند، اما حضرت امام علی (علیه السّلام) پسر عموی خود را ملزم کردند که چشمان خود را ببندد به این دلیل که هراس داشتند اگر چشمش به آن بدن طاهر بخورد نابینا گردد بنابراین فرد غیر معصوم این حق را ندارد که معصوم را برای تدفین آماده کند، زیرا که در عصمت و طهارت به درجه او نمی رسد و همچنین نباید به پیکر معصوم در هنگام تجهیز و تکفین او برای کفن کردن بنگرد، زیرا در غیر این صورت نابینا می گردد. این در حالی است که حضرت عباس (علیه السّلام) با برادر خود حضرت امام حسین (علیه السّلام) در آماده کردن پیکر مطهر حضرت امام مجتبی (علیه السّلام) شرکت داشتند و در تاریخ ذکر نشده که در هنگام غسل دادن چشمانشان را با چیزی بسته باشند یا پلک بر هم گذاشته باشند که این امر حکایت از عظمت جایگاه حضرت ابوالفضل عباس (علیه السّلام) دارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: