مهمترين نکات مطرح شده در خطبه نماز جمعه مرجعیت عالی دینی

مرجعیت عالی دینی در خطبه دوم نماز جمعه که در صحن مطهر حسینی در روز جمعه 22 ربیع الاول 1440 برابر با 30 نوامبر 2018 با امامت سید احمد صافی (دام عزه) ایراد شد، به اموری پرداخت که از مهمترین آنها می توان به این نکات اشاره کرد:

- در تمامی جوامع مشکلاتی وجود دارند زمانی که برخی از مشکلات را بررسی می کنیم، می بینید که علل بروز آنها دلایلی بی اهمیت هستند.

- فضای عمومی باعث می شود انسان به سمتی حرکت کند در حالی که در درونش به این اقدام اعتقادی ندارد.

- هیچ ثروتی همانند عقل نیست.

- با عقل و تفكر انسان به درستی با مسائل برخورد می کند.

- دشمن عاقل بهتر از دوست نادان است زیرا می دانی که چگونه با دشمن عاقل برخورد نمایی.

- تعقل و فکر کردن ضوابطی دارد، دقیقا برعکس جهل و نادانی که هیچ ضوابطی ندارد.

- فقر مادی عیب نیست و مانعی برای ارتقای انسان نیست، ولی اگر انسان جاهل و نادان باشد فقیر نیز خواهد بود.

- نادانی که خود را آگاه می پندارد امکان یادگیری نخواهد داشت.

- جهل مرکب از بدترین انواع جهل ها است

- با انسان عاقل به راحتی می توان گفتگو و تفاهم نمود ولی اگر انسانی جهل مرکب (جاهل باشد و خود را عالم و آگاه بداند) این مشکلی بزرگ است.

- انسانی که عقل داشته باشد کلید بسیاری از موفقیتها را به همراه دارد.

- امتهای بسیاری به خاطر جهل از بین رفته اند.

- جهل مگر با علم و یادگیری و احساس نمودن اهمیت عقل و اندیشه از بین نمی رود.

- جهل تاریکی و عدم آگاهی است.

- انسان ادب را به ارث می برد و ادب بر شخصیت فرد می افزاید.

- بسیاری از علما و انسانهای فهمیده هیچ کاری را آغاز نمی کنند مگر پس از مشورت با انسانهای قابل اعتماد و امین؟
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: