تقدیر موسسه فرهنگی عشاق الحسین (علیه السلام) از کتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی

موسسه فرهنگی عشّاق الحسین (علیه السّلام) صبح روز سه شنبه از تلاشهای كتابخانه و بخش نسخ خطی آستان قدس عباسی به دلیل حضور فعال و ممتاز آن در دهمین همایش بین المللی علمی - فرهنگی الطف تقدیر كرد.

استاد نصیف الجزائرى، دبیر كل موسسه فرهنگی عشاق الحسین (علیه السلام)، به شبكه جهانی الكفیل گفت: در حاشیه دهمین همایش الطف که به تازگی در دانشگاه المستنصریه برگزارشد با پرسنل کتابخانه آستان قدس عباسی دیدارهایی صورت گرفت و شاهد استقبال بسیاری از دانشجویان و اساتید بازدید کننده از بخش کتابخانه آستان بودیم چرا که برنامه علمی ارزشمندی را دربرداشت که تصویر علمی و فکری روشنی که ما در زمان حاضر به آن نیازمندیم را ارائه کرد.

وی گفت: ما به این امر پی بردیم که فعالیت آستان قدس عباسی تنها محدود به ساماندهی امور زائران و خدمات رسانی به آنها نمی شود بلکه برنامه های علنی گسترده، نگرشهای اجتماعی و اهتمام به فرهنگ عراقی وجود دارد که این امر برای ما به عنوان یک موسسه فرهنگی موجب سرور است بنابراین به کتابخانه آستان عباسی برای دستاوردهای آن تبریک می گوییم.

وی در خاتمه گفت: دلیل بازدید امروز ما، قدردانی از کتابخانه آستان قدس عباسی است. ما به آنها می گوییم دستانتان را محکم می فشاریم و باعث خرسندی است اگر در آینده همکاری مشترکی با کتابخانه آستان مطهر عباسی علیه السلام داشته باشیم. همچنین گنجینه نسخ خطی آستان قدس عباسی با پنجاه هزارعنوان کتاب که با طبقه بندی و رده بندی در این کتابخانه حفاظت و نگهداری می شود برای ما جای بسی شگفتی دارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: