تحکیم همکاری میان اداره آموزش و پرورش کربلا و آستان قدس عباسی

عباس عوده عليوی، مدیر کل آموزش و پرورش کربلا طرحهای تربیتی و اخلاقی آستان قدس عباسی در مدارس وابسته به آن که در افزایش آگاهی و فرهنگ دانش آموزان دختر سهیم بود را ستود. در این میان، طرح رسالت حضرت زینب (سلام الله علیها) (طرح آگاهی بخشی اخلاقی که بخش سخنرانی بانوان آستان بر اجرای آن نظارت دارد) در رأس طرحهای مذکور است.

علیوی خواستار تداوم پویایی ارتباط میان آستان قدس و مدیریت آموزش و پرورش کربلا به ویژه در بخش بانوان شد.

علیوی بر لزوم تربیت نیروهایی برای مدارس ابتدایی تاکید کرد و ضمن تأیید اجرای این پروژه گفت، یکی از داوطلبان در موفقیت این برنامه است.

این دیدار با حضور هیأتی از آستان عباسی به ریاست جواد الحسناوی، مدیر دفتر متولی شرعی آستان عباسی و برخی اعضای کمیته ناظر بر پروژه انجام شد.

الحسناوي در گفتگو با شبکه جهانی الکفیل گفت: تولیت آستان قدس عباسی به موضوع تربیتی اهتمام ویژه ای دارد. از این رو ما برای تقویت این طرح و گسترش تلاشهایی برای ایجاد نسل آگاه در این استان تلاش می کنیم که دارای قداست و جایگاه دینی است و در تمام مناطق جهان مورد توجه است. افرادی هستند که به دنبال مخدوش کردن وجهه آن با استفاده از شیوه های مختلف از طریق آموزش با ابزارهای فکری منحرف هستند. ما باید از طریق اخلاق حسنه نسل آگاه و فرهیخته ای را تربیت کنیم.

استاد تغريد عبد الخالق التميمي، معاون مسئول بخش سخنرانی بانوان و عضو کمیته ناظر گفت: این برنامه بر حسب نیاز فعلی برای شناخت ذهنیت دانش آموزان، در حال پیشرفت مستمر است و محدود به ارائه دانش و اطلاعات نمی شود بلکه با اعطای جوایز مادی و معنوی دیگری نیز همراه است.

وی تاکید کرد: با اجرای این طرح ارتباط و پیوندی بين میان دانش آموزان و پرسنل برقرار شد.

در پایان دیدار، آستان قدس با اهدای تندیسی به مدیر آموزش، از وی تقدیر به عمل آورد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: