برگزاری دوره آموزش زبان فارسی برای خادمان آستان قدس عباسی

بخش امور معارف اسلامی و انسانی وابسته به آستان قدس عباسی با هدف ارتقای سطح فکری و فرهنگی کارکنان خود دوره تخصصی آموزش زبان فارسی برگزار می کند.

با توجه به اینکه یادگیری زبانهای زنده یکی از عناصر ارتقای سطح فکری و فرهنگی به شمار می رود، دوره آموزش زبان فارسی یکی از دوره هایی است که آستان با هدف مذکور برای کارکنان خود برگزار می کند.

این دوره که واحد زبان دانشگاه الکفیل بر آن نظارت دارد به مدت شش ماه و به صورت سه روز در هفته برگزار می شود و هدف از آن آموزش مهارتهای خواندن، نوشتن و مکالمه به زبان فارسی است. در پایان این دوره آزمون جامعی برگزار می شود که بر اساس آن شرکت کنندگانی که آزمون را با موفقیت بگذرانند مدرکی را از دانشگاه فردوسی مشهد یا وزارت علوم ایران دریافت می کنند.

شرکت کنندگان نیز به نوبه خود خرسندی خود را نسبت به برگزاری این دوره ابراز کردند زیرا با پیشرفت توانمندیها و مهارتهای زبانی آنان تعامل بهتری با زائران حرمین مطهر برقرار می نمایند.

بنابر این گزارش، برگزاری دوره های تکمیلی توسط بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان برای کارکنان خود و در زمینه های مورد نیاز برحسب فعالیت آنان ادامه دارد به طوری که پیشتر دوره هایی را در زمینه سیستمهای کامپیوتر، مونتاژ، تصویر برداری، توسعه انسانی، زبان عربی و دیگر دوره های متنوع برگزار کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: